วิธีทำให้พื้นที่ตารางใหญ่ๆกระโดดมาใส่ลงไปในสูตร VLookup ให้เอง

คุณไม่ต้องเสียเวลาเอื้อมไปหาตารางว่าอยู่ในแฟ้มนั้นชีทนี้แล้วคลิกเลือกตารางพื้นที่ว่าอยู่ตรงไหน

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องใช้พื้นที่ตารางเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก แนะนำให้ตั้งชื่อ Range Name ให้กับพื้นที่ตารางนั้น โดยเผื่อขนาดพื้นที่ไว้เล็กน้อยสำหรับสั่ง Insert Row เพิ่มเมื่อต้องการบันทึกรายการเพิ่มเติม

เมื่อตั้งชื่อ Range Name แล้ว ให้กดปุ่ม F3 แล้วชื่อที่ตั้งไว้จะแสดงขึ้นมาให้คุณจับมาใส่ในสูตรให้ในพริบตา

Download ตัวอย่างได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/download/RangeNameBenefit2021.xlsb

ศึกษาวิดีโอ 9 ตอนแสดงวิธีตั้งชื่อ ใช้ชื่อ และทำให้ชื่อขยายตัวตามรายการโดยอัตโนมัติได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/online/name-tips-collection/