Office Certificate

โปรดทราบครับ ไม่อยากให้เข้าใจคลาดเคลื่อนกัน

แม้รางวัล MVP ที่ไมโครซอฟท์ได้มอบให้ผมนั้น ใช้คำว่า Office Apps & Services ก็ตาม แต่ที่ผมได้รางวัลนี้มาจาก Microsoft Excel ล้วนๆ ไม่ได้มาจาก App อื่นในกลุ่ม Office

Microsoft ได้เปลี่ยนชื่อเรียกประเภทการให้รางวัลจากการระบุ App ประเภทใดประเภทหนึ่งมาใช้คำว่า Office เมื่อหลายปีที่แล้ว เพราะบางคนเก่งหลายอย่าง

การสอบ MOS ก็เหมือนกัน ใช้คำว่า Microsoft Office Specialist แม้ว่าตอนสอบจะสอบเฉพาะ App อย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่บางคนที่เก่งทุกอย่าง จะเลือกสอบรวมทุก App ซึ่งต้องเก่งมากๆ

เวลารับสมัครใครที่สอบ MOS ผ่านต้องตรวจสอบให้ดีว่าเขาผ่าน App อะไร อย่าตีความเองว่าเก่ง App ทุกตัวของ Office ให้สังเกตบนหน้าใบรับรองจะแสดงประเภทของ App ไว้ตรงชื่อคนสอบ ถ้าเขาสุจริตใจควรแจ้งให้ชัดเจนไว้ด้วยเสมอว่าสอบผ่าน App ตัวไหนกันมา

อย่าง MVP นี้ Microsoft กำหนดด้วยไว้ว่า ถ้าใครที่ไม่ได้รับรางวัลนี้ต่อแล้ว เวลาที่นำ logo MVP ไปใช้ต้องเขียนต่อท้ายไว้เสมอว่า ได้รางวัลในปีใด ห้ามไปอวดอ้างว่าเป็น MVP เพราะรางวัลนี้มอบให้เป็นปีต่อปี

App อื่นผมใช้เป็นแค่ปลายหางช้าง ส่วนตัวช้างที่เหลือนั่นมาจาก Excel

ด้วยเหตุนี้ผมจึงแจ้งไว้เสมอว่า ผมเป็น Microsoft Excel MVP ครับ