เมื่อสูตรบวก หายอดรวมไม่ได้ กลายเป็น เป็น error # VALUE! ทำยังไงดี

เวลาที่เราจะจับเซลล์นั้นมาบวกกับเซลล์นี้ไปบวกกับเซลล์โน้น ถ้าเซลล์ไม่ได้ติดต่อกัน จะใช้สูตร SUM ก็ไม่ได้ ต้องหันไปสร้างสูตรจับเซลล์มาบวกกัน เช่นตามภาพนี้

=C2+D6+E10+F2+G6

ปกติจะบวกได้ยอดรวมเท่ากับ 1,500 แต่พอใช้ไปใช้มาอยู่ดีๆ Excel หาคำตอบออกมาเป็น error # VALUE!

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้บวกไม่ได้แล้วแสดง error แบบนี้เตือนขึ้นมา เกิดขึ้นจากอาจมีใครก็ไม่รู้เผลอกรอกค่าผิด ดันใส่ตัวอักษรลงไปทับตัวเลข เช่น ในเซลล์ E10 มีตัวอักษร aaa แทนตัวเลขไปแล้ว

ตัวอักษรมีค่าเป็นเท่าไร

ในโลกของ Excel ตัวอักษรไม่ได้มีค่าเท่ากับ 0 แต่จะถูก Excel ถือว่าตัวอักษรมีค่ามากกว่าตัวเลขทั้งปวง หรือ infinity

สังเกตได้ง่ายๆว่า เมื่อสั่่ง sort จะพบว่า Excel จะจัดเรียงตัวเลขจากน้อยไปมากก่อน จากนั้นจึงเรียงตามตัวอักษร แสดงว่าตัวอักษรมีค่ามากกว่าตัวเลข ไม่ว่าใน Excel จะรับตัวเลขได้มากเท่าไร ตัวอักษรก็ย่อมมีค่ามากกว่าตัวเลขที่ Excel มีอยู่ได้เสมอ

นี่คือในโลกของ Excel ซึ่งถูกกำหนดมาเป็นเช่นนี้ แต่ถ้าเป็นโลกของโปรแกรมอื่นล่ะ เช่น ใน SAP หรือในโปรแกรมบัญชีที่คุณใช้อยู่ อาจไม่ได้ใช้หลักนี้ก็ได้

ถ้าคุณเป็นคนที่เคยเป็นสาวกของ Lotus 1-2-3 มาก่อน ต้องทราบว่าในโลกของ Lotus นั้น ไม่ได้ถือว่าตัวอักษรมีค่ามากกว่า 0 แต่กลับถือว่าตัวอักษรมีค่าเท่ากับ 0 และยังไม่มี TRUE หรือ FALSE เสียอีก โดยจะถือว่ามีค่าเป็น 1 หรือ 0 ตามลำดับแทน

สมัยที่ผมเปลี่ยนมาจาก Lotus 1-2-3 มาใช้ Excel นั้น ต้องย้อนไปแก้สูตรเยอะแยะไปหมด เพราะตารางที่เคยกรอกค่าแบบไม่สนใจว่าจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรที่สร้างไว้ใน Lotus นั้นพอเอามาเปิดใน Excel จะกลายเป็น error แทน

ต่อมาจึงค้นพบว่า Microsoft ได้สร้างคำสั่งพิเศษขึ้นมาช่วยแก้ปัญหานี้ แค่คลิกเดียวก็สามารถเปลี่ยนโลกของ Excel ให้กลายเป็นโลกของ Lotus ได้ทันที ช่วยดึงดูดให้คนเลิกใช้ Lotus แล้วเปลี่ยนมาใช้ Excel กันมากขึ้น … และในที่สุดก็ไม่มี Lotus 1-2-3 อีกแล้วเพราะไม่มีใครคิดจะใช้ Lotus 1-2-3 อีกต่อไป หันมาใช้ Excel ดีกว่า

ถ้าคุณพบว่าสูตรบวกใน Excel คืนค่าเป็น error # VALUE! ขอให้ลองเปลี่ยน Excel ให้คิดแบบ Lotus โดยไปที่ Excel > Options > Advanced แล้วกาช่องตามที่แสดงในรูปแนบนี้

แค่นี้แหละครับสูตรบวกก็จะกลับมาบวกเลขให้คำตอบได้ทันที

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1x_hh08RL-LBDEDmGJxgaSsEW2zY4FksE/view?usp=sharing

หมายเหตุ

ผลที่เกิดขึ้นกับการใช้คำสั่งนี้ จะมีผลเฉพาะชีทใดชีทหนึ่งเท่านั้น