หันมาปรับปรุงระบบการใช้ Excel ให้ปลอดจากความเสี่ยงกันดีกว่า

March 14, 2015

หันมาปรับปรุงระบบการใช้ Excel ให้ปลอดจากความเสี่ยงกันดีกว่า
Living with Excel and Without Risk

“A Life Without Risk Is Not Worth Living” เป็นคำกล่าวของ Charles Lindbergh นักบินชาวอเมริกันผู้สร้างสถิติบินเดี่ยวข้ามทวีปแบบไม่หยุดพักจากนิวยอร์กไปปารีส  เป็นครั้งแรกเป็นข้อความที่กระตุ้นให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างเสี่ยงบ้าง จะทำให้รู้สึกว่า ชีวิตมีค่ามากขึ้น แต่ถ้าใช้ชีวิตอยู่กับการใช้ Excel ทุกวันแต่ไม่มั่นใจในวิธีที่ใช้ Excel อยู่ว่ามีช่องโหว่หรือไม่ ยังรู้สึกว่าเสี่ยงอยู่เสมอ เช่น กลัวว่าพรุ่งนี้ลูกน้องที่เก่ง Excel อยู่คนเดียวจะลาออกไปแล้วทำให้ระบบงานต้องหยุดชะงัก … ความเสี่ยงแบบนี้ ไม่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากขึ้นเป็นแน่

มาหาทางขจัดความเสี่ยงจากการใช้ Excel ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการคำนวณ ผิดพลาดเท่านั้น ความเสี่ยงยังเกิดจากการเลือกใช้ Excel ไม่เหมาะกับงาน ลงทุนส่งพนักงานไปฝึกอบรมแล้วไม่คุ้ม เลือกใช้เครื่องมือของ Excel ที่ไม่เหมาะกับผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แฟ้ม Excel ได้ในระยะยาว ข้อมูลลับรั่วไหล แอบซ่อนทุจริตไว้ โดยเฉพาะสร้างแฟ้มที่มีในสิ่งที่ไม่ควรมีและไม่มีในสิ่งที่ควรมี ซึ่งบุคคลรอบข้างตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้า ผู้ใช้ Excel ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ต่างมีส่วนต้องช่วยกันปรับปรุงวิธีทำงาน ระเบียบปฏิบัติ จนถึงขั้นกำหนดนโยบายเสียใหม่

ไม่ว่ากำลังใช้โปรแกรม Excel หรือสเปรดชีตอื่นใดอยู่ก็ตาม แทนที่จะปล่อยให้มีความเสี่ยงแล้วรอให้เกิดความเสียหายขึ้นก่อน ทำนองวัวหาย แล้วล้อมคอก เจ้าของกิจการ ผู้บริหารทุกระดับ และผู้ที่คลุกคลีใช้ชีวิตอยู่กับ Excel ทุกวัน ควรรีบหันมาปรับปรุง ระบบการใช้โปรแกรม Excel ให้ปลอดจากความเสี่ยงโดยเร็วที่สุด จะได้ใช้ Excel อย่างมีความสุขและ พร้อมที่จะสนุกกับการใช้ Excel มากขึ้น

คุณจะได้เรียนรู้วิธีปรับปรุงระบบการใช้ Excel ให้ปลอดจากความเสี่ยง อันเป็นเนื้อหาใหม่มากยังไม่มีในตำราเล่มใด

วิธีการอบรมสัมมนาและระยะเวลาที่ใช้  

บรรยายพร้อมสาธิตตัวอย่างการใช้ Excel ที่ดีและไม่ดี  

ระยะเวลา 1 วัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

 1. ตระหนักถึงที่มาของความเสี่ยงจากการใช้ Excel
 2. เข้าใจถึงระบบงานยุคใหม่ที่สอดคล้องกับการใช้ Excel
 3. สามารถเลือกใช้ Excel ให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท
 4. สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงซ้ำจากการใช้ Excel

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

 1. ผู้บริหารระดับสูง CEO CFO COO CTO หรือเจ้าของกิจการ
 2. หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Excel หรือสเปรดชีต
 3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ควบคุมภายใน หรือจัดการความเสี่ยง
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT และผู้พัฒนาระบบ
 5. ครู อาจารย์ วิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 6. ผู้ทำหน้าที่สร้างแฟ้มสเปรดชีตหรือสร้างฐานข้อมูลไม่ว่าจะใช้โปรแกรมอื่นใด

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 1. ตัวอย่างความเสียหายจากการใช้สเปรดชีตและที่มาของความเสี่ยง
 2. วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ Excel
 3. หลักการเลือกใช้เครื่องมือที่ Excel มีอยู่ให้เหมาะกับงานและผู้ใช้งาน
 4. สาธิตวิธีการใช้ Excel ที่ผิดพลาด และปัจจัยที่ทำให้ความเสี่ยงของไทยต่างจากที่อื่น
 5. ระบบงานยุคใหม่เพื่อมุ่งใช้ Excel อย่างมีประสิทธิภาพ

แนะนำหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อมุ่งจัดการกับความเสี่ยงให้หมดไป

 1. เทคนิคการมอบหมายงานและการใช้ Microsoft Excel สำหรับผู้บริหาร
 2. เทคนิคการออกแบบตารางและสร้างงานด้วย Excel อย่างมืออาชีพ