Excel Ping Code

ในการสร้างสูตรยาวๆ พื้นฐานหนึ่งที่สำคัญมากก่อนที่จะสร้างสูตรเป็นก็คือ ต้องสามารถแกะวงเล็บในสูตรออกว่าวงเล็บเปิดปิดคู่ไหนเป็นของสูตรใด และสูตรนั้นมีโครงสร้างภายในวงเล็บแบ่งเป็นส่วนๆอะไรบ้าง ซึ่งตามปกติเมื่อใช้เมาส์คลิกลงไปในตัวสูตรในช่อง Formula Bar จะเห็นสีของวงเล็บเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินบ้าง น้ำตาลบ้าง เขียวบ้าง เพื่อบอกว่าเป็นคู่วงเล็บสีเดียวกัน แล้วพอใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์เลื่อนผ่านวงเล็บก็จะเห็นคู่วงเล็บตัวนั้นเปลี่ยนเป็นตัวเข้มกระพริบขึ้นมาให้เห็นว่านี่ตรงนี้เป็นคู่วงเล็บกัน “นี่คู่ฉันนะ”

นอกจากการแกะในช่อง Formula Bar แล้วยังมีหลักการอ่านคู่วงเล็บด้วยสายตาอีก โดยใช้เลขนับเพิ่มจาก 1 2 3 เมื่อพบวงเล็บเปิด และนับตัวเลขถอยหลังจาก 3 2 1 เมื่อพบวงเล็บปิด เช่น

=((( ))) อ่านว่า 123-321

=(( ) ((( )) ( ) )) อ่านว่า 12-2 234-43 3-3 21 แกะคู่วงเล็บทีละลำดับตามนี้
=(( ) ((( )) ( ) )) อ่านว่า 12-2 234-43 3-3 21
=(( ) ((( )) ( ) )) อ่านว่า 12-2 234-43 3-3 21
=(( ) ((( )) ( ) )) อ่านว่า 12-2 234-43 3-3 21
=(( ) ((( )) ( ) )) อ่านว่า 12-2 234-43 3-3 21
=(( ) ((( )) ( ) )) อ่านว่า 12-2 234-43 3-3 21
=(( ) ((( )) ( ) )) อ่านว่า 12-2 234-43 3-3 21

สูตรในตัวอย่างนี้ยาวมาก ลองแกะกันดูครับ
=((( (( ) ( )) ( ( ) (( ( ) ( ) )))))) อ่านว่า 123 455 554 4 55 56 77 77 654321

การแกะสูตรตามคู่วงเล็บ ต้องไล่แกะโดยการลากทับสูตรในช่อง Formula Bar แล้วกดปุ่ม F9 โดยไล่จากสูตรที่อยู่ในวงเล็บตัวในสุดก่อน จากนั้นจึงไล่แกะสูตรตัวนอกถัดไปเรื่อยๆ หรือหากจะแกะสูตรหลายสูตรพร้อมกันเลยก็ได้แต่ต้องลากทับสูตรให้ครบวงเล็บคู่ของเขา ซึ่งบางครั้งอาจพบว่าไม่สามารถแกะสูตรหลายสูตรรวดเดียว ต้องแกะสูตรตัวในสุดออกมาจึงจะเห็นวิธีคำนวณของ Excel

นอกจากนี้ยังมีวิธีแกะสูตรอีกแบบ โดยใช้คำสั่งบนเมนูช่วยแกะ แต่ใช้ได้กับสูตรที่ซ้อนกันแบบไม่ซับซ้อนเท่านั้น ต่างจากวิธีที่แนะนำไว้นี้ซึ่งใช้แกะได้เสมอ