ความบังเอิญของวันและวันที่

12/8/2021 เป็นวันพฤหัส

จะทำอย่างไรให้เซลล์ที่บันทึกค่านี้แสดงว่าเป็นวันพฤหัสหรือ Thursday

บางคนอาจใช้สูตร =Text(DateCell, “dddd”) จะได้ พฤหัสบดี

แต่ค่าที่ได้ออกมาด้วยสูตร Text จะมีสถานะเป็นตัวอักษร ไม่สามารถนำไปคำนวณต่อได้

ทางที่ง่ายกว่านั้น ให้เปลี่ยน Format ของเซลล์ที่บันทึกให้เป็น dddd เท่านั้นเอง ตัวเซลล์นั้นจะแสดงออกมาเป็น พฤหัสบดี ให้เองโดยไม่ต้องแก้อะไร

เรื่องแปลกอีกอย่างถ้าสร้างสูตร =WeekDay(DateCell) จะได้เป็นเลข 5 ซึ่งหมายถึงวันพฤหัส

ยิ่งกว่านั้นพอใช้ Format dddd ให้กับเซลล์เลข 5 จะได้คำว่า พฤหัสบดี แสดงออกมาเช่นกัน

เมื่อทราบเช่นนี้แล้วเวลาสร้างหัวตารางที่เป็นวันที่ ขอให้พิมพ์ลงไปในโครงสร้างของ วัน/เดือน/ปีค.ศ. แล้วปรับให้แสดงเป็นอะไรได้ด้วย Format โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้สูตรอะไรให้ยุ่งยาก

ปล

  1. ถ้าต้องการให้แสดงเป็นภาษาอังกฤษ Thursday ใช้ Format [$-en-US]dddd
  2. WeekDay เป็นสูตรหาวันอะไรในสัปดาห์ เริ่มจาก 1=Sunday 2=Monday …. 7=Saturday