สูตรอ่านตัวเลขเงินเป็นภาษาอังกฤษ (Spelling Number Add-in)

ยกมือขึ้น ใครบ้างไม่เคยใช้สูตรชื่อ BahtEng BahtOnly Money เพื่ออ่านตัวเลขออกมาเป็นภาษาอังกฤษ

ผมสร้างแจกมานานหลายสิบปีแล้วครับ ได้แฟ้มรุ่นใหม่นี้กันหรือยัง แก้ไขชื่อหน่วยเงินไม่ต้องเติม s ต่อท้าย

แฟ้มรวมสูตรอ่านตัวเลขเงินเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ

คนไทยมีสูตร BahtText เพื่ออ่านตัวเลขเงินเป็นภาษาไทย แต่ถ้าต้องการอ่านเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้ Add-in เพิ่มสูตรพิเศษขึ้นมาใช้งาน เช่น

สมมติว่าเซลล์ A1 มีตัวเลข 12345.67

=BahtEng(A1)
จะแสดงคำอ่าน
Twelve Thousand Three Hundred Forty Five Baht and Sixty Seven Satang

=BahtOnly(A1)
จะแสดงคำอ่าน
Twelve Thousand Three Hundred Forty Five Baht and Sixty Seven Satang

=Money(A1,”Baht”,”Satang”)
จะแสดงคำอ่าน
Twelve Thousand Three Hundred Forty Five Baht and Sixty Seven Satang

นอกจากนี้ยังมีสูตรอื่นๆที่พร้อมใช้งานที่ติดมากับ Add-in ตัวนี้ เช่น

=FML(Cell) แสดงสูตรในเซลล์

=FMT(Cell) แสดง Format ของเซลล์

และสูตรอื่นตามภาพนี้

Download แฟ้ม Addin ได้จาก
http://excelexperttraining.com/download/ExcelExpertTrainingAddins.zip

แตกแฟ้ม zip จะได้แฟ้ม add-in ชื่อ ExcelExpertTrainingAddins.xla มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้งานในโฟลเดอร์ใดก็ได้ (แนะนำให้เป็นโฟลเดอร์ที่สร้างใหม่ในไดรฟ์อื่นที่ไม่ใช่ C:)

เปิดโปรแกรม Excel สั่ง File > Options > Add-ins แล้วกดปุ่ม Go ด้านล่างของจอ จะเห็นรายชื่อ Add-ins available แสดงขึ้นมาให้เห็นบนจอ

คลิกปุ่ม Browse ไปหาแฟ้ม ExcelExpertTraining.xla ที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ตามข้อ 2 แล้วกดปุ่ม OK

จะพบรายชื่อ Add-ins available กาชื่อ Excel Expert Training Spelling Number ซึ่งแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสามารถเลือกใช้สูตรพิเศษนี้ได้แล้ว