9 รูปแบบการหาค่าใน Excel

Index A, B, C, D, E, F
Match C, D, E, F
Lookup C, D
VLookup E
HLookup F
XLookup E, F
Offset indirect+Address G
SumIF SumIFS Array H, I

อธิบาย

Index A, B, C, D, E, F หมายถึง ใช้สูตร Index หาค่าได้จากตารางหน้าแบบ A, B, C, D, E, F

VLookup ใช้ได้กับตารางหน้าตาแบบ E

ถ้าคิดต่อเองอีกนิด ควรมองออกว่าสูตร Index จะช่วยหาค่าได้จากตารางหลายแบบมากครับ ควรฝึกใช้ Index ให้เป็น

นี่คิดแบบตรงไปตรงมาง่ายๆครับ ถ้าเอาแบบพิสดาร Index จะนำไปใช้ได้ทั้ง 9 แบบทีเดียว