เชิญแนะนำตัวว่าเก่ง Excel ขนาดไหน

Introduce Yourself

แจกแฟ้มที่ใช้สำหรับให้ผู้เข้าอบรมแนะนำตัวว่าเก่ง Excel ขนาดไหน
จะได้รู้ว่าต้องสอนช้าหรือเร็ว จะเรียนไปด้วยกันไหวหรือไม่

ตอนที่เปิดแฟ้มให้คลิก Enable Macro ก่อนจากนั้นไปที่ชีท UserTest แล้วจะสามารถกดปุ่มเฉลยคำตอบแต่ละวิธี

Download แฟ้มได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWTTM3dDBVb3lwNG8