วิธีเปลี่ยนวันที่ของคน ให้เป็นวันที่ของ Excel เพื่อนำไปคำนวณ

เจาะลึกการใช้วันที่และเวลา ตอนที่ 3

วิธีเปลี่ยนวันที่ของคน ให้เป็นวันที่ของ Excel เพื่อนำไปคำนวณ
พอคำนวณปรับเพิ่มลดอีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี กี่ชั่วโมง กี่นาที กี่วินาทีได้วันที่ใหม่แล้ว
ก็เปลี่ยนวันที่ของ Excel กลับมาเป็นวันที่ของคน

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWUm5XNzVjcHZXdHM