วิธีสรรหาความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ Excel อย่างมีสีสัน

ความคิดสร้างสรรค์ต้องง่ายที่จะอธิบาย ง่ายสำหรับคนอื่นที่จะเรียนรู้ ง่ายที่จะจำ ง่ายที่จะนำไปใช้งาน ง่ายต่อการแก้ไข ความคิดสร้างสรรค์นั้นจึงจะมีประโยชน์และได้รับความนิยม นำไปใช้ต่อๆกันไป

เมื่อคุณคิดจะใช้ Excel สร้างอะไรขึ้นมาต้องหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับส่วนรวมให้มากที่สุดไว้เสมอ

หยุดลอก เลิกเลียนแบบ หาทางคิดสร้างสรรค์วิธีการใช้ Excel แบบฉบับของตัวคุณเองขึ้นมาใช้กันดีกว่าครับ

Download ExcelInnovative.pdf ได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWSHFBOUNhYVNSeE0