วิธีปรับขนาดรูปภาพให้มีขนาดเท่าๆกัน

Drawing with Good Shape

วิธีปรับขนาดรูปภาพให้มีขนาดเท่าๆกัน
หรือเป็นรูปที่มีทุกด้านเท่ากันพอดิบพอดี