วิธีบันทึกวันที่และเวลาที่ถูกต้อง

เจาะลึกการใช้วันที่และเวลา ตอนที่ 1

วิธีบันทึกวันที่และเวลาที่ถูกต้อง
เงื่อนไขแรกสุดก่อนจะใช้วันที่และเวลาใน Excel
ต้องตรวจสอบคอมพิวเตอร์ก่อนว่ากำหนด Region เป็นประเทศไทยหรือไม่
มิฉะนั้นแล้วค่าที่บันทึกลงไปอาจไม่ใช่วันเดือนปีตามที่ต้องการก็ได้

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWbWxEN0JEU3ducEU