การ Copy Paste นี่แหละเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมากที่สุด

Copy Sheet Trap

เมื่อคุณ Copy ตารางไปที่ชีทอื่นหรือแฟ้มอื่นต้องระวังอะไรบ้าง
ทราบหรือไม่ว่า สิ่งที่ตามมาด้วยเมื่อ Paste จะต่างกัน
จะเลือก Copy ทุกเซลล์ที่ใช้งาน หรือเลือกทุกเซลล์ในชีท หรือเลือกทั้งชีท

การ Copy Paste นี่แหละเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมากที่สุด
อย่านึกว่าทำกันง่ายๆ