เปิดโลกยุคใหม่แห่งการอบรม Excel

ก่อนหน้าที่ผมจะเป็นวิทยากรให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในปีพ.ศ. 2539 หลักสูตรอบรม Excel ทั้งของสมาคมและที่จัดอบรมกันทั่วไปในสถาบันต่างๆ มีแต่หลักสูตรที่แบ่งเป็น Excel ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง วันที่ผมนำตัวอย่างแฟ้มไปติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สมาคมเพื่อเตรียมไว้ใช้อบรมในหลักสูตรฉลาดใช้ Excel 5.0 ในงานธุรกิจอย่างมืออาชีพ ยังถูกอาจารย์ที่สอน Excel ถามว่า Excel ที่ผมจะสอนนั้นเป็นขั้นไหนหรือ ซึ่งผมเรียนตอบท่านไปว่า ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ทราบแต่ว่าเป็นเนื้อหา Excel ที่ใช้ในการทำงาน

ในปีแรกกว่าจะได้สอนครั้งหนึ่งต้องใช้เวลาถึง 4 เดือน พอปีต่อมาเกิดวิกฤติการณ์ต้มยำกุ้งทำให้เศรษฐกิจไทยตกวูบ หลักสูตรอบรม Excel แบบเดิมของสมาคมต้องปิดตัวไป ในขณะที่หลักสูตรอบรมของผมเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ สามารถจัดอบรมได้บ่อยครั้งขึ้น จากเดิมทุก 4 เดือน กลายเป็นทุก 3 เดือน ทุก 2 เดือน ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ หรือจะสอนทุกวันด็ยังได้เพราะมีผู้จองอบรมมากมายจนต้องจองล่วงหน้า 1 - 2 เดือนทีเดียว ทางสมาคมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรของผมสร้างหลักสูตร Excel เพิ่มเติมขึ้นมารองรับ ส่วนสถาบันอบรมอื่นก็มีหลักสูตร Excel ที่ไม่ได้แบ่งเป็นขั้นๆเช่นแต่ก่อน

หลักสูตร Excel ทั้งหมดที่ผมสร้างให้กับสมาคมในระยะเวลากว่า 18 ปี ได้แก่

 1. หลักสูตรฉลาดใช้ Excel ในงานธุรกิจอย่างมืออาชีพ
  (Smart Excel for Professional Business)
 2. หลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel
  (Excel Expert Tips, Tricks, and Traps)
 3. หลักสูตรเคล็ดการใช้ Excel จัดการงานวางแผนและตัดสินใจ
  (Excel Expert Tips for Planning and Decision Making)
 4. หลักสูตรเคล็ดการใช้ Excel สำหรับวางแผนและควบคุมการผลิต
  (Applying Excel for Production Planning and Control)
 5. หลักสูตรเจาะลึก Excel สำหรับบริหารเงินสดและงานการเงิน
  (Applying Excel for Cashier and Managerial Finance)
 6. หลักสูตรเคล็ดการใช้ Excel สำหรับวิเคราะห์วางแผนโครงการลงทุน
  (Applying Excel for Financial Feasibility Study)
 7. หลักสูตรจัดการงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Excel
  (Excel Quick Steps for Business)
 8. หลักสูตรหันมาใช้ Excel จัดการฐานข้อมูลแทน Access กันดีกว่า
  (Managing Data with Excel)
 9. หลักสูตรฉลาดใช้ “สารพัดสูตร Excel” อย่างมืออาชีพ
  (Excel Expert Formulas)
 10. หลักสูตรประยุกต์ใช้ Excel เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุ และจัดตารางการผลิต
  (Material Requirements Planning and Production Scheduling with Excel)
 11. หลักสูตรประยุกต์ใช้ Excel คำนวณหาค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องมือวัด
  (Applying Excel for Uncertainty and Calibration)
 12. หลักสูตรเคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA
  (Work Simplification with Excel VBA)

ผมขอขอบพระคุณผู้บริหารของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลหลักสูตรอบรม และผู้ช่วยวิทยากรทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้โอกาสผมได้นำเสนอการอบรม Excel ในรูปแบบที่ต่างจากที่อื่นๆโดยสิ้นเชิง และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการอบรม Excel แบบใหม่ๆซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมและตัวผมเองมิใช่น้อย

ต่อมาหลังจากปีพ.ศ.2557 ผมตัดสินใจออกมาสอน Excel แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มย่อย 1 – 4 คนที่บ้านของผมเอง ได้สร้างหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้มีเนื้อหาเหมาะสำหรับการอบรมในระยะเวลาที่สั้นลง ได้แก่

 1. เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของคนรัก Excel
  (The Essential Excel Expert Tools)
 2. ฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ
  (Smart Tips for Excel Expert)
 3. เคล็ดลับการหายอดรวม ... หลากหลายเรื่องลับที่จำเป็นต้องรู้ของ Excel
  (Excel Summation Tricks and Tips)
 4. การจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel
  (Managing Data with Excel)
 5. วิธีประยุกต์ใช้ Array ซึ่งเป็นสูตรลับและลัดขั้นสุดยอดของ Excel
  (Applying the Most Secret Excel Array Formulas)
 6. การใช้ Excel ในการวางแผนและตัดสินใจ
  (Excel for Planner and Decision Maker)
 7. เทคนิคการออกแบบตารางและสร้างงานด้วย Excel อย่างมืออาชีพ
  (The Best Practices for Microsoft Excel Designer)
 8. เคล็ดการลดความซับซ้อนของงานโดยใช้คำสั่งลัดบนเมนูหรือใช้ร่วมกับ Macro Recorder
  (Work Simplification using Excel Wizards and Macro Recorder)
 9. เคล็ดการใช้ Excel VBA ในงานฐานข้อมูล
  (Excel VBA Tips for Database Management)
 10. เทคนิคการมอบหมายงานและการใช้ Microsoft Excel สำหรับผู้บริหาร
  (Microsoft Excel for Executive and Management)

XLStudents

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234