อย่าบอกว่าใช้ VLookup แล้ว "ไม่ได้"

VLookupError

😡 สร้างสูตร VLookup แล้วไม่ได้ จะแก้ยังไง

เมื่อสร้างสูตรเสร็จแล้วที่มักบอกว่าไม่ได้นั้น ไม่มีทางไม่ได้ แต่ต้องได้อะไรสักอย่าง

  1. ได้คำตอบเป็น Error ว่า #NAME?
  2. ได้คำตอบเป็น Error ว่า #N/A
  3. ได้คำตอบเป็น Error ว่า #REF!
  4. ได้คำตอบไม่ตรง


++++++++++++++++++++++

1. ได้คำตอบเป็น Error ว่า #NAME?

เป็นการเตือนว่า Excel ไม่รู้จักชื่อสูตรนี้ สะกดชื่อผิดหรืออ้างอิงกับชื่อ Range Name ที่ไม่มี เช่น สะกดว่า vloooou vlooup vl00kup หรือไปอ้างอิงใน MyData2 ซึ่งไม่มีชื่อนี้ตั้งไว้

🧐 เคล็ดในการตั้งชื่อ ให้ตั้งชื่อเป็นตัวใหญ๋ผสมตัวเล็ก ส่วนเวลาพิมพ์ชื่อต่างๆลงไปในสูตรให้ใช้ตัวเล็กตลอด เช่น vlookup mydata จากนั้นพอกด Enter แล้วชื่อสูตรที่สะกดถูกต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ VLOOKUP ส่วนชื่อ Range Name จะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ผสมตัวเล็กตามแบบที่ตั้งไว้ MyData เป็นอาการที่บอกให้ทราบโดยอัตโนมัติว่า สะกดถูกต้อง

แต่ถ้ายังเห็นเป็นตัวเล็กตลอด นั่นแสดงว่าสะกดผิด

++++++++++++++++++++++

2. ได้คำตอบเป็น Error ว่า #N/A


แสดงว่า สูตรได้ทำงานแล้วแต่ค้นหาไม่พบค่านั้น Not Available

ให้ตรวจสอบดูให้ดีว่าค่าที่ใช้หากับค่าที่เก็บไว้สะกดตรงกันไหม โดยสร้างสูตร =Cellที่เก็บค่า=Cellที่ใช้ค้นหา

ถ้าคืนค่าว่า False แสดงว่าต้องสะกดต่างกัน อาจมีวรรคขาด วรรคเกิน หรือนำตัวเลขไปค้นหาจากตารางที่ไม่ใช่เลข เช่น เลข 123 ย่อมไม่เท่ากับ '123

++++++++++++++++++++++

3. ได้คำตอบเป็น Error ว่า #REF!

ถ้าเจอคำเตือนนี้ตอนที่สร้างสูตรเสร็จแล้วกด Enter แสดงว่ากำหนด column ที่ใช้ค้นหาเกินไป เช่น ตารางมีแค่ 3 column แต่กำหนดเลข column เป็นเลข 4 ซึ่งไม่มีทางหาค่าได้

ถ้าสูตรที่สร้างไว้เคยทำงานได้ถูกต้อง แต่อยู่ดีๆถูกเตือนแบบนี้ แสดงว่าเซลล์หรือตารางที่อ้างอิงนั้นไม่มีแล้ว อาจถูกสั่ง delete ลบ cell หรือ column row ที่เก็บตารางพื้นที่นั้นไปแล้ว หรือลิงก์จาก Table ในแฟ้มต้นทางที่ไม่ได้เปิดพร้อมกันกับแฟ้มปลายทาง

++++++++++++++++++++++

4. ได้คำตอบไม่ตรง

การได้คำตอบแบบนี้น่ากลัวที่สุด ถ้ามองผาดๆว่าได้คำตอบแต่ไม่ได้ย้อนไปตรวจสอบให้ดีก็จะผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว อย่างในภาพนี้ใช้รหัส a002 ในการค้นหาแต่กลับได้คำตอบเป็นชื่อและจำนวนของรหัสอื่น เพราะไม่ได้เลือกใช้สูตร VLookup แบบ Exact Match ทำให้ Excel หาค่าอื่นมาให้แทน

🧐 ก่อนจะนำสูตรใดๆไปใช้งานจริง ควรทดลองใช้กับตารางที่เห็นคำตอบที่หาได้แล้วรู้ทันทีว่าถูกหรือผิด ฝึกให้คล่องและเข้าใจข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวังก่อน พอเข้าใจชัดเจนแล้วจึงไปสร้างสูตรกับของจริง

และที่แน่ๆ ไม่มีทางหรอกที่ใช้สูตรแล้วจะไม่ได้ ... ต้องได้อะไรสักอย่างครับ เวลาเขียนปัญหามาถามหรือไปหาหมอ ช่วยบอกมาด้วยว่ามีอาการเป็นยังไง ได้อะไร

 

 

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234