วิธีทำช่องให้คลิกเลือกชื่อจังหวัด จากนั้นอีกช่องหนึ่งจะแสดงตัวเลือกเป็นชื่อเขตในจังหวัดนั้น (List in List)

😍 วิธีทำช่องให้คลิกเลือกชื่อจังหวัด จากนั้นอีกช่องหนึ่งจะแสดงตัวเลือกเป็นชื่อเขตในจังหวัดนั้น (List in List)

ListinList RangeName Indirect

ใน 365 ผมใช้ Range Name ภาษาไทยทำงานได้ครับ โดยตั้งชื่อว่าจังหวัดให้กับรายชื่อจังหวัดในพื้นทีสีเหลือง เพื่อนำไปใช้กับ Validation ในเซลล์ J2 เพื่อเลือกชื่อจังหวัด

จากนั้นในเซลล์ O2 ให้สร้าง Validation List โดยใช้สูตร =Indirect(J2) จะแสดงรายชื่อเขตตามชื่อจังหวัดที่เลือกในช่องแรก

Download ตัวอย่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1jGWXUKcyJ2ZbjZMSyiceTTPi_g0vXT1L/view?usp=sharing

Excel รุ่นอื่นไม่แน่ใจว่าจะใช้ Range Name ภาษาไทยร่วมกับสูตร Indirect ได้หรือไม่ ต้องลองดูครับ แต่ด้วยหลักการนี้ น่าจะใช้ได้ ลองเอาแฟ้มตัวอย่างนี้ไปเปิดดู

🥰 ง่ายๆแค่นี้แหละครับ ก่อนโน้นผมต้องใช้สูตร Offset มาช่วยซึ่งวุ่นวายมาก

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234