Intersect Formula

😎 สูตร Intersect เคยใช้กันไหมครับ ใช้หาค่า ณ จุดตัด

Intersect ที่ว่านี้ไม่ใช่สูตรชื่อ Intersect หรอกครับ แต่เป็นสูตรที่หาค่าแบบ Intersect โดยใช้หาค่าจากการตัดกันระหว่างพื้นที่แรก ตัดกับพื้นที่อื่น เพียงแค่ใช้เครื่องหมายวรรคระหว่างพื้นที่เท่านั้น เช่น

=Rowไหน วรรค Columnอะไร
=10:10 E:E
จะหาค่าจากเซลล์ที่ตัดกันระหว่าง Row 10 กับ Column E

หากใช้ Range Name มาช่วย
=Belgium Male
จะหาค่าจากเซลล์ที่ตัดกันระหว่างชื่อ Belgium ตัดกับชื่อ Male

ถ้าอยากทำให้สูตรหาค่าจากประเทศอื่นหรือเพศอื่น พอใช้สูตร Indirect มาช่วยจะทำงานได้ยืดหยุ่นมากขึ้น
=INDIRECT(I5) INDIRECT(I6)
I5 เป็นเซลล์ที่มีคำว่า Male
I6 เป็นเซลล์ที่มีชื่อประเทศ Belgium

พอคลิกเปลี่ยนข้อความในเซลล์ I5 I6 สูตรที่สร้างไว้จะหาคำตอบเรื่องนั้นๆมาให้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสร้างสูตรเยอะแยะอีกเลยครับ

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1oZ-WNc9mXEv6Wvu4yATd5rjMqbURu9ho/view?usp=share_link

ปล

👉 หลักการสร้างงานที่ดี ต้องหาทางทำให้ผู้ใช้งานสะดวกมากที่สุด ตัวอย่างนี้ขั้นตอนการสร้างยาวหน่อย แต่เวลาใช้งานจะง่ายนิดเดียวครับ


 รวมสูตรหาค่าแบบ Intersection

จงหาตัวเลขตามชื่อประเทศด้านซ้ายและเรื่องบนหัวตารางด้านบน
คิดว่ามีสูตรอื่นอีกไหมครับ

เช่น Belgium Male คือตัวเลข 16.7

Intersect ALLFmls

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/198IoQRmPPwDw27hZBhReswzqxwmyv0yx/view?usp=sharing

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234