เมื่อถูกลองของว่าแน่จริงไหม

😎 

โจทย์นี้ถูกถามบ่อยมาก ทุกคนที่คร่ำหวอดอยู่กับ Excel ถ้าแน่จริงต้องตอบได้ เก็บคำถามนี้ไว้ถามกันครับ

Fill Blank

จากภาพนี้จะเห็นเซลล์สีเหลืองที่เป็นเซลล์ว่างอยู่ใน Column B กับ C จงหาทางเติมวันที่กับชื่อธนาคารให้ตรงกับเซลล์ด้านบนที่ติดกัน เช่น เซลล์ B4:B6 ที่ว่างอยู่นั้น ต้องมีวันที่ 9/3/2017 เหมือนกับเซลล์ B3

วิธีการทำมีอยู่ 6 ขั้นตอนด้านขวามือของภาพ หรือดูคลิปได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/a-to-z/a-b-c-d-e/b-b-b-b-b/fill-blanks

สาเหตุที่เซลล์สีเหลืองถูกลบจนกลายเป็นเซลล์ว่างนั้น มักพบว่าเป็นเพราะผู้ใช้งานเห็นว่ามีวันที่กับชื่อธนาคารของรายการด้านบนอยู่แล้ว คิดว่าไม่จำเป็นต้องแสดงซ้ำอีก ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับคนดู แต่กลายเป็นปัญหาสำหรับ Excel ว่าไม่สามารถบอกได้ว่ารายการที่เป็นเซลล์ว่างนั้นเป็นรายการอะไร หมดโอกาสใช้เมนูหรือสูตรหาค่าไปแล้ว

☝️ ในการบันทึกข้อมูลลงไปในตาราง Excel นั้น ห้ามละเลยข้อมูลที่บ่งบอกว่าเป็นรายการอะไร ของใคร วันที่เท่าไหร่ครับ จำเป็นต้องบันทึกซ้ำไว้เสมอ

หมายเหตุ

ส่วนใหญ่มักตอบแค่ 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 6 นั้นสำคัญมากครับ สาเหตุที่ต้องทำลายสูตรทิ้งให้กลายเป็นค่าคงที่ เพราะถ้าปล่อยให้มีสูตรทิ้งไว้ อาจลิงก์ค่าผิดมาใช้เมื่อมีการสั่ง Sort

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234