4 สูตรผู้พิชิต Pivot Table

3 Sum Array

Pivot Table มีหน้าที่สร้างตารางหายอดสรุปแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ ง่ายดี เร็วดีตอนสร้าง แต่ยากและช้าตอนหาว่าคำตอบที่ต้องการนั้นอยู่ตรงไหน กว่าจะหาเจอก็ต้องสั่ง Filter ต่ออีกเพื่อตัดรายการที่ไม่ต้องการทิ้งไป

👍 4 สูตรตามภาพนี้คือทางลัดตัดตอนหาคำตอบที่อยากได้

  1. SumIF
  2. Sum-IF Array
  3. Sum Array
  4. SumProduct

สูตรแบบที่ 2 กับ 3 ต้องกดปุ่ม Ctrl+Shift+Enter พร้อมกันแทนการกดปุ่ม Enter จะเกิดวงเล็บปีกกา { ปิดหัวท้ายสูตร } ให้เอง ซึ่งใน Excel 2021/365 แค่กดปุ่ม Enter ธรรมดาก็ได้

สูตร Sum-IF Array พิสดารมากตรงที่สามารถเปลี่ยน Sum ไปเป็น Count Max Min Average เพื่อหายอดแบบอื่นที่ไม่ใช่ผลรวม ซึ่งสามารถใช้กับ Excel ได้ทุก version อีกด้วย

ทั้ง 4 สูตรนี้สามารถใช้กับเงื่อนไขหลายชั้นได้ด้วย โดยใช้ SumIFS ส่วนสูตรแบบที่ 2-4 สามารถนำเงื่อนไขมาบวกกันหรือคูณกัน ดูคำอธิบายได้ที่ https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/course-manuals/excel-expert-tips-tricks-and-traps/array-if-multiply

☝️ หลักการทำงานของ 4 สูตร

  1. ขนาดพื้นที่ของตารางด้านซ้ายกับด้านขวาในวงเล็บของสูตรต้องมีขนาดเท่ากัน (Same Dimension) โดยตารางด้านขวาต้องเป็นพื้นที่ตารางที่เป็นตัวเลขที่ต้องการหาคำตอบ
  2. ตารางด้านซ้ายทำหน้าที่ตรวจสอบหาตำแหน่งที่ตรงกับค่าที่นำมาเทียบ เช่น เมื่อนำมาเทียบหาค่า a001 จะได้ค่า True False True False False โดยตำแหน่งที่ตรงกับ a001 จะหา True ออกมาให้
  3. ตารางด้านขวาตามตำแหน่งที่ตรงกับ True จะคงเป็นตัวเลขเหมือนเดิม ส่วนที่ไม่ตรงก็จะเปลี่ยนไปเป็น False เช่นตามภาพนี้ตารางด้านขวาจะกลายเป็น 100 False 200 False False โดย Excel ถือว่า False มีค่าเท่ากับ 0
  4. สูตร Sum จะบวกเลข 100+0+300+0+0 = 400 ออกมาเป็นคำตอบที่ต้องการ

แนะนำคลิปนี้ จะได้แกะสูตร เป็นครับ
https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/a-to-z/f-g-h-i-j/f-f-f-f-f/formula-editing

แทนที่จะพึ่ง Pivot Table พอใช้ 4 สูตรนี้เป็น อยากจะหายอดอะไรก็จะหาได้ทันทีครับ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234