ติ้กต็อก ติ้กต็อก 3 2 1 ระเบิดเวลากำลังจะทำงานแล้ว

ในแฟ้มมรดกแฟ้มหนึ่ง พอผู้ใช้งานลบชื่อคนที่สร้างแฟ้มนั้นที่เขาบันทึกไว้ในเซลล์ A1 ว่าแฟ้มนั้นมีชื่อของเขาเป็นคนสร้าง ตั้งแต่วันนั้นมาแฟ้มนั้นก็คำนวณผิดทันที บางวันคำนวณเพี้ยนไปล้านบาท บางวันให้คำตอบต่างไปจากที่ควรเป็นสิบล้านบาท ... นี่เป็นปัญหาที่หัวหน้าฝากผู้เข้าอบรมมาขอให้ผมช่วยตรวจสอบแก้ไขให้ด้วย

ที่ทำงานทุกแห่งต้องมีแฟ้ม Excel ที่พนักงานคนก่อนยกให้เป็นมรดกตกทอดให้คนรุ่นหลังนำมาใช้งานต่อกันทั้งนั้น แต่จะมีใครบ้างที่ลาออกจากบริษัทด้วยความรู้สึกว่า “บริษัทนี้ดีจังเลย รักหัวหน้าจัง ไม่อยากลาออกเลย” คนส่วนใหญ่ที่ลาออกมักจากไปเพราะมีปัญหากับที่ทำงานใช่ไหม เป็นไปได้หรือไม่ว่าหากคุณนำแฟ้ม Excel ของเขามาใช้ต่อ ในช่วงแรกยังคงใช้งานได้ตามปกติเพื่อทำให้ตายใจว่าใช้งานต่อได้ แต่พอพ้น 6 เดือนไปแล้ว ระเบิดเวลาที่วางไว้จะทำงานทันที แฟ้มนั้นจะคำนวณให้คำตอบผิดๆ เพื่อจะได้แก้แค้นเสียหน่อย

ยังมีบริษัทอีกหลายแห่งที่เจอพิษของ Excel เชิญศึกษาเรื่องราวของเขาได้จากเว็บ http://www.eusprig.org/horror-stories.htm จะได้เป็นบทเรียนให้ระวังกันไว้

Excel เป็นดาบสองคม จะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือโทษขึ้นกับหลักการเลือกใช้สูตรหรือคำสั่งที่มีอยู่ของ Excel ถ้าปล่อยให้พนักงานเลือกใช้วิธีสร้างงานอย่างอิสระ ไม่ได้สร้างแฟ้มเผื่อให้คนอื่นนำมาใช้งานต่อ เช่น สร้างงานโดยเลือกใช้คำสั่งบนเมนูซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อน ใช้สูตรที่ยากต่อการตรวจสอบ หรือสร้างรหัส VBA ที่ไม่ยืดหยุ่นต่อการแก้ไขเปลียนแปลง ซึ่งแม้แต่ตัวผู้สร้างงานเองยังจำแทบไม่ได้ว่าสิ่งที่ตนทำไว้นั้นอะไรเป็นอะไร พอเขาลาออกไปก็ควรสร้างแฟ้มขึ้นมาใหม่ดีกว่า หากเสียดายยังนำแฟ้มมาใช้ อาจถูกบอมไปนานแล้วแต่คุณไม่รู้ตัว

logic bomb thumb

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234