จาก 3 คน 3 วัน มาเสร็จในเวลาไม่ถึง 3 นาที

เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ผู้เข้าอบรมนำแฟ้มปัญหาที่ทำแบบเหนื่อยยากแสนเข็ญมาให้ดู เล่าให้ฟังว่ากว่าจะเปลี่ยนหน้าตาตารางข้อมูลที่ได้รับมาให้ตรงกับแบบที่ต้องการ ต้องใช้เวลาแก้ไขอยู่ 2 – 3 วันและร่วมกับเพื่อนอีก 2 คนแบ่งหน้าที่กันทำ เขียนขั้นตอนแต่ละขั้นมาให้ดูว่ากว่าจะแก้เสร็จเหนื่อยใจมากๆ

ปัญหานี้ผมใช้เวลาคิดอยู่ 2 คืน หาทางแก้ไขโดยใช้สูตรร่วมกับการใช้คำสั่งบนเมนูไม่กี่ขั้นตอน จากเดิมที่ต้องใช้ 3 คน 3 วัน มาเสร็จในพริบตา ภาพสีหน้าและสายตาแห่งความดีใจของเจ้าของคำถามนี้ปรากฏขึ้นทันที

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234