ฟอรัมถามตอบปัญหา Excel สำหรับสมาชิกเรียนออนไลน์

ขอเชิญสมาชิกที่สมัครเรียนออนไลน์ ใช้ฟอรัมสำหรับถามตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนออนไลน์ครับ โดยขอแนะนำวิธีตั้งคำถามดังนี้

  1. เลือกถามในชื่อฟอรัมที่ตรงกับหลักสูตรที่เรียนหรือตรงกับเรื่องนั้นๆ
  2. ตั้งชื่อ Subject หรือชื่อกระทู้ให้ตรงกับปัญหาที่ถาม อย่าเขียนแต่เพียงว่า ขอสอบถาม
  3. เขียนอธิบายปัญหาที่สงสัยให้ละเอียด โดยเฉพาะถ้าอ้างถึงพื้นที่เซลล์ ขอให้บอกตำแหน่งเซลล์ว่าอยู่ที่ใด
  4. แนบแฟ้มตัวอย่างหรือรูปภาพตารางที่เห็นหัวตารางว่าอยู่ที่เซลล์ใด และตั้งชื่อแฟ้มให้ตรงกับปัญหา อย่าตั้งชื่อว่า Book
  5. ทำคำตอบที่ต้องการมาด้วย

ถ้าถามแล้วยังไม่ได้รับคำตอบ ขอให้รอหน่อย เพราะฟอรัมนี้มีอาจารย์ช่วยอยู่คนเดียว อย่าตั้งกระทู้ใหม่

ฟอรัมนี้สามารถแนบแฟ้ม Excel และรูปภาพประกอบ และจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบด้วยเมื่อได้รับคำตอบแล้ว

ที่ดีกว่าถามใน facebook หรือในไลน์ คือ สามารถติดตามเนื้อหาที่ถามได้เสมอ ช่วยเป็นห้องเรียนให้คนอื่นได้เรียนรู้ตามไปด้วยครับ

สมาชิกต้อง login ก่อนแล้วไปตั้งคำถามได้ที่
https://www.excelexperttraining.com/online/forum/

Forum for Excel Expert Members

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234