ใบเสร็จรับเงิน

ทุกคนที่สมัครเรียนจะได้รับใบเสร็จออกให้อัตโนมัติตามภาพ

เนื่องจากสิทธิการเข้าเรียนเป็นของผู้สมัคร ใบเสร็จจะออกในนามผู้ที่สมัครเรียน และชื่อนามสกุลผู้สมัครจะแสดงในใบ Certificate ที่จะได้รับเมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตร

ใบเสร็จนี้มีชื่อที่อยู่และเลขที่ภาษีของผมที่เป็นผู้รับเงินครบถูกต้องตามกฏหมาย สามารถนำไปขอเบิกทดรองจ่ายคืนเงินจากที่ทำงานได้ครับ หลายคนใช้วิธีนี้ให้บริษัทออกเงินให้

Receipt2021

ถ้าต้องการใบเสร็จในนามบริษัท ขอเชิญสมัครแบบกลุ่ม 10 คนขึ้นไป โดยจะได้รับใบเสร็จในยอดรวมฉบับเดียว

ดูวิธีการสมัครแบบกลุ่มได้ที่
https://www.excelexperttraining.com/online/to-be-group-member/

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234