Forum

ขอเชิญไปถามตอบปัญหา Excel ที่ Excel Expert Forum ครับ อยู่ที่

https://XLSiam.com/forum/forum

ก่อนจะเข้าใช้งานที่ฟอรัมนี้ขอให้ Register ลงทะเบียนใหม่ โดยคลิกที่คำว่า >>> Register <<< ที่อยู่ในแถบสีเหลืองตามภาพ

ฟอรัมนี้เปิดสำหรับทุกคน เมื่อลงทะเบียนแล้ว Login จากนั้นเมื่อต้องการตั้งคำถามในฟอรัม ให้คลิกที่ปุ่มสีฟ้า +New Topic ด้านซ้ายใต้ชื่อฟอรัม
 
ฟอรัมนี้ใช้ระบบของ VBulletin ซึ่งเป็นผู้สร้างฟอรัมที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถแนบแฟ้มและรูปภาพประกอบได้ดีมาก ทำให้ช่วยในการเรียนรู้และให้ความชัดเจนในการถามตอบได้ดีกว่าถามผ่าน facebook หรือกลุ่มไลน์
 
XLSiam.com มาจากคำว่า XLS i am