วิดีโอชุด วิธีใช้ Excel เพื่อแกะ แยกแยะ ย้อนรอย แฟ้มของคนอื่น

วิธีแกะ แยกแยะ ย้อนรอย แฟ้มของคนอื่น ตอนที่ 1

แฟ้มมรดกที่คุณได้รับต่อๆกันมาอาจมีอะไรๆซ่อนอยู่ก็ได้
มาเริ่มต้นจากการค้นหาแยกส่วนของตารางเป็นส่วนๆ
ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการใช้ปีพ.ศ.
ซึ่งอาจไม่ได้ต่างจากปีค.ศ.เท่ากับ 543 ปีเสมอไป

Download ตัวอย่างนี้ได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1d-Vs5JQWDXvtAUIaSi0E3jS7PbFE18_u/view?usp=sharing

https://youtu.be/AdZOyt8Z7Zo

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1968359956767146/

=====

วิธีแกะ แยกแยะ ย้อนรอย แฟ้มของคนอื่น ตอนที่ 2

อย่านึกว่าในแฟ้มที่เปิดดู มีแค่สิ่งที่เห็นบนจอเท่านั้น
พอทำให้เห็นแล้ว อย่านึกว่าจะเป็นตามที่เห็น
คนที่ซ่อนเก่ง แม้แต่เจ้าของแฟ้มเองอาจจะหาสิ่งที่ซ่อนไม่เจอก็ได้

Download ตัวอย่างนี้ได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1d-Vs5JQWDXvtAUIaSi0E3jS7PbFE18_u/view?usp=sharing

https://youtu.be/NdmEQKEG_FU

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1969027333367075/

=====

วิธีแกะ แยกแยะ ย้อนรอย แฟ้มของคนอื่น ตอนที่ 3

วิธีสั่งให้ Excel กระโดดหาที่ไปที่มาของการลิงก์ ไม่ว่าจะข้ามชีทหริอข้ามแฟ้ม
หรือกระโดดไปหาเซลล์สำหรับกรอกตัวแปร
และสรุปชื่อ Range Name ทั้งหมดพร้อมตำแหน่งอ้างอิง

Download ตัวอย่างนี้ได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1MOwIvg51BjWmeddiF1asHos1Ztr2lfF8/view?usp=sharing

https://youtu.be/lzS9hFHBQyk

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1969203066682835/

=====

วิธีแกะ แยกแยะ ย้อนรอย แฟ้มของคนอื่น ตอนที่ 4

มาแกะวิธีใช้ Excel ออกใบสั่งซื้อ (Invoice) 

ต้องจัดเตรียมข้อมูลแยกแยะเป็นตารางส่วนต่างๆอะไรบ้าง
ควรเรียงลำดับชีทอย่างไร แต่ละชีทควรใช้เก็บอะไรไว้บ้าง

Download ตัวอย่างนี้ได้จาก
https://drive.google.com/file/d/17cZnCBc-f8qdsO193j5iZg-4I3EEY6mu/view?usp=sharing

https://youtu.be/OpvmWjL3HSk

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/1969412949995180/

=====

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234