วิธีสั่งให้ VBA ทำงานทวนซ้ำหลายรอบ

คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่สมกับที่เป็นคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อเราสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเองตั้งแต่ต้นจนจบ และสามารถทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ตามต้องการ โดยลักษณะการทำงานทวนซ้ำ (Looping) นี้มีหลายแบบ ได้แก่

  1. การทวนซ้ำตามจำนวนรอบที่เรากำหนด
  2. การทวนซ้ำตามจำนวนข้อมูล
  3. การทวนซ้ำจนสมบูรณ์ตามเงื่อนไข

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234