เคล็ดการใช้ Macro Recorder

Macro Recorder เป็นเครื่องมือช่วยสร้างรหัส VBA ให้เอง ซึ่งรหัส VBA ที่เกิดขึ้นนั้น บางครั้งเป็นรหัสที่แม้แต่คนที่เก่ง VBA มากก็ยังคิดไม่ถึง และยังเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ VBA แต่โดยทั่วไปมักกล่าวกันว่า เราสามารถนำ Macro Recorder มาใช้กับงานง่ายๆได้เท่านั้น หากเป็นงานยากๆยังไงๆก็ยังต้องหันมาเขียนรหัสอยู่ดี เนื้อหาในส่วนนี้จะแนะนำเคล็ดการใช้ Macro Recorder ให้เหนือกว่าที่คิดกัน

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234