บันทึกสั้นๆ แล้วนำมาต่อกันให้ยาวขึ้น

ในการบันทึก Macro แต่ละครั้ง ขอให้บันทึกขั้นตอนทำงานสั้นๆ พยายามบันทึกขั้นตอนให้สั้นที่สุด เพื่อทำให้เกิดรหัสแต่ละงานถูกบันทึกเป็น Sub Procedure แยกออกจากกัน ช่วยทำให้เราสามารถเรียนรู้และแก้ไขรหัสได้ง่าย ต่อเมื่อผ่านการทดลองทดสอบแล้วว่า รหัสทั้งหมดสามารถทำงานได้ตามต้องการ จึงนำชื่อ Sub Procedure ที่ได้นั้นมาเขียนตามลำดับที่ใช้งาน รวมไว้ใน Sub Procedure ชุดใหม่ เพื่อช่วยทำให้เราสามารถสั่งงานเพียงครั้งเดียว แล้วรหัสทั้งหมดจะทำงานต่อเนื่องกันให้เอง

ตัวอย่างเช่น เดิมมี Sub Procedure ที่เกิดจากการบันทึก 3 ครั้ง ตั้งชื่อ Macro Name ไว้ว่า MyWork1, MyWork2, และ MyWork3

ให้เขียน Sub Procedure ใหม่เพื่อรวมคำสั่งเดิมทั้ง 3 ชุดมาไว้ที่เดียวกัน ตามแบบดังนี้

Sub RunAllMyWorks()
    MyWork1
    MyWork2
    MyWork3
End Sub

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234