จำนวนเซลล์สูตรเดียว

ผู้สร้างสูตร Excel ทั่วไป คุ้นเคยกับการสร้างสูตรหนึ่งที่คืนค่าเพียงหนึ่งค่า หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า สูตรเดียวคืนค่าเดียว ซึ่งสร้างลงไปในเซลล์เดียว แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่า สูตร Excel สูตรหนึ่งๆสามารถคืนค่าเป็นคำตอบได้หลายค่าก็เป็นไปได้เหมือนกัน สูตรพวกหลังนี้เรียกว่า สูตร Array

การที่เราเลือกเซลล์เดียว แล้วพิมพ์สูตรลงไปในเซลล์เดียวนั้น มีสาเหตุเนื่องจากสูตรนั้นคืนค่าได้คำตอบเพียงค่าเดียว

ถ้าสูตรหนึ่งๆคืนค่าเป็นคำตอบได้หลายค่า หากสร้างสูตรนั้นลงไปในเซลล์เดียว ย่อมไม่ถูกต้อง แม้จะเห็นคำตอบแสดงขึ้นมาก็ตาม เพราะคำตอบที่แสดงขึ้นมาให้เห็นนั้นเป็นเพียงคำตอบแรกคำตอบเดียว เราหมดโอกาสทราบคำตอบค่าอื่นๆ

พออ่านถึงตรงนี้ คนที่ไม่รู้จักกับสูตร Array คงเริ่มสงสัยว่า สูตรแบบไหนกันที่มีคำตอบได้หลายค่าในสูตรเดียว มาทดลองโดยเริ่มจากพิมพ์ค่าใดๆก็ได้ลงไปในเซลล์ A1:A3 สมมติว่าพิมพ์ 11, 22, 33 ตามลำดับ

image146

แล้วสร้างสูตร =A1:A3 ลงไปในเซลล์ B1 จะเห็นคำตอบเป็นเลข 11 ค่าเดียวใช่ไหม

จากนั้นให้แกะดูค่าที่แท้จริงในสูตร โดยกดปุ่ม F2 ตามด้วยปุ่ม F9 จะพบว่าสูตร =A1:A3 เปลี่ยนเป็น ={11;22;33}

ขอให้สังเกตว่าเครื่องหมายวงเล็บ { ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่หลังจากเครื่องหมายเท่ากับ ซึ่งแสดงค่าแบบ Array และระหว่างตัวเลขจะมีเครื่องหมาย semi-colon ; คั่น ซึ่งแสดงว่าค่าถัดไปอยู่ใน Row ถัดไป (หรือขึ้น Row ใหม่)

พอเห็นค่าแล้วว่าสูตรนี้มี 3 ค่าและแต่ละค่าอยู่ตามแนวตั้ง ก็ให้กดปุ่ม Esc เพื่อย้อนกลับไปเป็นสูตร =A1:A3 ตามเดิม

คราวนี้ถึงขั้นตอนสำคัญ หากต้องการกระจายค่าแต่ละค่าในสูตร Array ลงไปในเซลล์ ให้เริ่มจากเลือกเซลล์ 3 เซลล์ตามแนวตั้ง (เพราะเราทราบจากการแกะสูตรมาก่อนแล้วว่ามีค่า 3 ค่าตามแนวตั้ง) โดยจะเลือกที่ตำแหน่งใดก็ได้ในชีท จากนั้นสร้างสูตร =A1:A3 ลงไปแล้วกดปุ่ม Ctrl+Shift+Enter พร้อมกัน จะพบว่า Excel กระจายค่าในสูตรลงไปในเซลล์แต่ละเซลล์ให้เห็นจนครบ และตัวสูตรเปลี่ยนเป็น {=A1:A3} โดยสังเกตว่าคราวนี้เครื่องหมาย { ตัวแรกวางไว้ก่อนเครื่องหมายเท่ากับ แสดงว่าเป็นวงเล็บปีกกาที่เกิดจากการกดปุ่ม Ctrl+Shift+Enter (ไม่ใช่วงเล็บปีกกาที่ใช้กำกับลำดับของค่าที่ต้องอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับ)

ประโยชน์ของการเลือกจำนวนเซลล์ให้ครบเหมาะกับจำนวนและแนวของค่าที่ต้องการนี้ จะช่วยให้เราเห็นค่าทุกค่ากระจายตัวลงไปในเซลล์แต่ละเซลล์ ทำให้ประหยัดเวลาไม่ต้องคอยกดปุ่ม F2 ตามด้วย F9 เพื่อแกะสูตรเป็นครั้งๆไป อีกทั้งสูตรที่สร้างขึ้นพร้อมกันทีเดียวหลายเซลล์ จะทำให้ Excel เสียเวลาในการคำนวณเพียงครั้งเดียว

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234