การใช้คำสั่ง Data > Advanced เพื่อหา Unique List

เริ่มจากสั่ง Data > Advanced แล้วกาช่อง Copy to another location กำหนด List range เป็นตารางฐานข้อมูล B2:B19 ซึ่งอยู่ในแนว column เดียว (ไม่สามารถใช้หลาย column พร้อมกัน) แล้วเลือก Copy to ไปยังเซลล์ D2 ที่ต้องการคำตอบ โดยอย่าลืมกาช่อง Unique records only ด้านล่างสุด ก็จะได้รายการ Unique List แสดงออกมาให้เห็นในเซลล์ D2:D10

image040

ตามปกติการหา Unique List เป็นงานที่นานๆทีจะทำสักครั้งหนึ่ง พอได้รายการ Unique List แล้วก็จะใช้งานไปอีกนานจนกว่าจะมีรายการแปลกใหม่เพิ่มเข้ามา ดังนั้นการใช้คำสั่ง Advanced Filter แบบ Unique จึงเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าการสร้างสูตรขึ้นมาใช้เองอย่างมาก แต่อย่าลืมว่าการใช้คำสั่งบนเมนูจะไม่หาคำตอบใหม่ให้หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234