วิธีแก้ error #VALUE! ด้วย Lotus 1-2-3

เมื่อนำเซลล์ที่มีค่าเป็นตัวเลขมาบวกด้วยเซลล์ที่มีค่าเป็นตัวอักษรโดยการสร้างสูตรบวกที่นำเซลล์มาบวกกัน เช่น =A1+A2 จะพบว่าได้คำตอบเป็น #VALUE! นั้น เราสามารถสั่งให้ Excel คำนวณหาคำตอบเป็นยอดรวมเฉพาะตัวเลขได้โดยใช้สั่งให้ Excel คำนวณแบบ Lotus 1-2-3

ใน Excel 2010 เริ่มจากสั่ง File > Options > Advanced > แล้วเลื่อนจอไปด้านล่างสุดจะพบ Lotus compatibility Settings for: ชื่อชีทที่ต้องการให้คำนวณแบบ Lotus 1-2-3 โดยให้กาช่อง Transition formula evaluation (Excel 2007 ให้คลิกปุ่ม Office แทน File หรือ Excel 2003 สั่ง Tools > Options > Transition > กาช่อง Transition formula evaluation)

image148

คำสั่ง Transition formula evaluation นี้เกิดขึ้นในสมัยที่คนทั้งโลกยังนิยมใช้ Lotus 1-2-3 กัน ดังนั้นเพื่อช่วยทำให้คนเปลี่ยนใจมาใช้ Excel ได้ง่ายขึ้น ทางไมโครซอฟท์จึงสร้างคำสั่งนี้ขึ้นเพื่อให้พวกเราสามารถนำแฟ้มที่สร้างจาก Lotus 1-2-3 มาเปิดใช้ใน Excel ต่อได้ทันทีโดย Excel จะเปลี่ยนระบบการคำนวณในชีทที่เลือกไว้ให้คำนวณตามแบบที่ Lotus 1-2-3 ใช้นั่นคือใน Lotus 1-2-3 ถือว่าตัวอักษรมีค่าเท่ากับ 0 (ส่วน Excel ถือว่าตัวอักษรมีค่ามากกว่าเลขทั้งปวง)

นอกจากนั้นหากกาช่อง Transition formula entry จะช่วยทำให้สูตรที่สร้างจาก Lotus 1-2-3 release 2.2 ถูกเปลี่ยนเป็นสูตรของ Excel ให้ทันทีเมื่อเปิดแฟ้มที่ใช้สูตรนั้นด้วย Excel

ส่วนช่อง Transition navigation keys จะเปลี่ยนพฤติกรรมของปุ่มลูกศร ปุ่ม Tab หรือปุ่มใดๆที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งเซลล์ที่เลือก ให้ทำตามที่ Lotus 1-2-3 ใช้ ซึ่งช่วงแรกกว่าผมจะหันมาใช้ Excel อย่างเต็มตัว ต้องอาศัยกาช่องนี้อยู่นานเพราะมือยังไม่คุ้นกับปุ่มที่เคยเลื่อนไปเลื่อนมาตามแบบที่ตัวเองเคยชิน

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234