หนีสูตร IF ไปใช้คำสั่งบนเมนู

สมัยที่ผมใช้ Excel รุ่นแรกๆ Excel ไม่ได้มีคำสั่งบนเมนูให้เลือกใช้ได้มากมายอย่างเช่นทุกวันนี้ แต่ก็ได้พึ่งสูตร IF นี่แหละช่วยในการตรวจสอบค่าต่างๆ อย่างเช่นถ้าต้องการตรวจสอบค่าที่พิมพ์ลงไปว่าเป็นตัวเลขอย่างเดียวเท่านั้น ก็ต้องใช้สูตร IF มาผสมกับสูตร IsNumber เพื่อตรวจสอบค่าที่พิมพ์ว่า ถ้าไม่ใช่ตัวเลข ให้แสดงคำเตือนออกมาว่า Input is Wrong ตามสูตรต่อไปนี้

=IF(ISNUMBER(Cell), "OK", "Input is Wrong")

การใช้สูตรดังกล่าวจำเป็นต้องสร้างสูตรลงไปในอีกเซลล์หนึ่งเพื่อเป็นเซลล์ที่แสดงคำเตือนออกมาให้เห็น นอกจากสูตร IF ก็มีแต่รูปแบบจากคำสั่ง Format เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่กำหนดลงไปในเซลล์ เช่น ถ้าหากต้องการเตือนว่า Input is Wrong ในเซลล์ที่ควบคุมว่าต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น ก็สามารถกำหนด Format ตามนี้

0;-0;0;"Input is Wrong"

แม้ Format จะแสดงคำว่า Input is Wrong ให้เห็นในเซลล์ที่บันทึกค่าลงไปก็ตาม แต่ก็ถือว่าได้เกิดค่าที่ผิดพลาดขึ้นมาแล้ว ต่างจาก Excel รุ่นใหม่ที่มีคำสั่งบนเมนู Data Validation กับ Conditional Formatting ให้เลือกใช้ ซึ่งสามารถแสดงคำเตือนหรือเปลี่ยนสีให้เห็นชัดในเซลล์นั้นๆเลย

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234