เครื่องมืออื่นในการวิเคราะห์ทางออกที่เป็นไปได้

Goal Seek, Data Table, และ Solver จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาทางออกในอนาคต เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้ ต้องผ่านสูตรที่เราสร้างเพื่อคำนวณตามค่าตัวแปรที่สมมติขึ้น ทั้งนี้ Excel ยังมีเครื่องมือทางสถิติอีกหลายอย่างที่เราสามารถนำมาช่วยวัดระดับความเชื่อมั่น เพียงแค่เรียกใช้ Analysis ToolPak Add-in ที่ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรม Excel ก็จะได้คำสั่งด้านสถิติอีกมากมายหลายอย่างมาใช้งานในด้าน Data Analysis เช่น Anova, Correlation, Covariance, F-Test, Regression, t-test, และ z-test เป็นต้น โดยบริษัท Microsoft ได้พัฒนาเครื่องมือทางสถิติเหล่านี้ให้มีขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ เครื่องมือหลายอย่างสามารถทำงานอย่างอัตโนมัติ ช่วยทำให้คนที่คิดว่าวิชาสถิติเป็นฝันร้ายสามารถนอนหลับฝันดี เพราะสถิติใน Excel ไม่ได้ยากอย่างที่เคยคิด

ส่วน Pivot Table จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตมาดูผลในปัจจุบัน เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ที่เหมาะสำหรับนำมาใช้กับ Pivot Table เป็นผลมาจากการดำเนินการทางธุรกิจ โดยจะนำรายละเอียดการใช้ Pivot Table มาอธิบายในภายหลัง

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234