Data Table แบบ 2 ตัวแปร

ในตัวอย่างเดิม หากต้องการวิเคราะห์ว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงต้นทุนขายและค่าโฆษณาจะมีผลอย่างไรบ้างต่อยอดกำไรขั้นต้น

image130

 

 1. พิมพ์ตัวแปรต้นทุนขายไว้ในเซลล์ F22:H22 ซึ่งถือเป็น Row Input
 2. พิมพ์ตัวแปรต้นค่าโฆษณาไว้ในเซลล์ E23:E27 ซึ่งถือเป็น Column Input
 3. ในเซลล์หัวมุมตาราง E22 สร้างสูตร =G19 เพื่อ link สูตรคำนวณหากำไรขั้นต้นมาใช้
 4. จากนั้นให้เลือกพื้นที่ตั้งแต่ E22:H27 แล้วสั่ง Data > What-If Analysis > Data Table (Excel 2003 สั่ง Data > Table)
 5. คลิกลงไปในช่อง Row Input Cell แล้วคลิกต่อไปยังเซลล์ G17 ซึ่งเป็นเซลล์ต้นทุนขาย
 6. คลิกลงไปในช่อง Column Input Cell แล้วคลิกต่อไปยังเซลล์ G18 ซึ่งเป็นเซลล์ค่าโฆษณา แล้วกดปุ่ม OK จะพบคำตอบของกำไรขั้นต้น แสดงในตาราง F23:H27

เมื่อนำ Data Table มาเปรียบเทียบกับ Goal Seek มีข้อสังเกตดังนี้

 1. Data Table สามารถส่งค่าตัวแปรใหม่ครั้งละหลายตัวไปแทนที่เซลล์ที่มีสูตรสร้างไว้ ซึ่ง Excel จะคำนวณให้ตามค่าตัวแปรใหม่นั้น โดยถือว่าไม่ได้ใช้สูตรที่สร้างไว้ก่อนแล้วในเซลล์นั้นมาใช้คำนวณร่วมด้วยแต่อย่างใด ส่วน Goal Seek สามารถส่งตัวแปรใหม่ไปได้ครั้งละ 1 ตัวและไม่สามารถส่งตัวแปรไปแทนเซลล์ที่เป็นสูตร
 2. Data Table เหมาะกับการใช้วางแผนระยะยาว โดยกำหนดค่าตัวแปรบนหัวตารางให้ครอบคลุมช่วงค่าที่เป็นไปได้เพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่านั้นๆซึ่งอาจไม่ได้คำตอบตรงกับค่าเป้าหมายที่ต้องการ ส่วน Goal Seek เหมาะสำหรับการวิเคราะห์หาตัวเลขเฉพาะกิจ ซึ่งจะคิดย้อนกลับจนได้ตัวเลขตามต้องการ
 3. เราสามารถสั่ง Formulas > Calculation Options > Automatic Except for Data Tables (Excel 2003 สั่ง Tools > Options > Calculation > Automatic except tables) เพื่อกำหนดให้ใช้การกดปุ่ม F9 เพื่อสั่งให้ Data Table คำนวณเฉพาะเมื่อต้องการเท่านั้น ส่วน Goal Seek แม้ว่าจะพบว่าใช้กับการคำนวณแบบ Automatic หรือ Manual ก็ได้ แต่เราควรใช้ Goal Seek ร่วมกับการคำนวณแบบ Automatic ไว้ก่อน เพื่อช่วยทำให้มั่นใจว่าเซลล์สูตรที่เกี่ยวข้องถูกคำนวณตามกันไปครบทั้งหมดด้วย
 4. เนื่องจากเราเป็นผู้กำหนดค่าตัวแปรให้ใช้กับ Data Table ดังนั้น Excel จะถูกสั่งให้คำนวณตามค่าตัวแปรเหล่านั้นจนครบทุกตัว ส่วน Goal Seek จะคำนวณย้อนกลับให้เองแต่อาจได้คำตอบเฉพาะในช่วงค่าที่ Excel ค้นหาให้เท่านั้น
 5. หาก Data Table ไม่สามารถหาคำตอบที่ต้องการ ก็สามารถใช้ Goal Seek ทำงานต่อบนตาราง Data Table โดยให้ใช้ Goal Seek คิดย้อนหาค่าตัวแปรบนหัวตาราง Data Table จนกว่าจะคำนวณได้คำตอบมาปรากฏขึ้นในพื้นที่ส่วนของคำตอบในตาราง Data table

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234