ในการจองอบรม เมื่อลงทะเบียนสมัครแล้วจะมีอีเมลแจ้งผลการจองไปให้ทราบ โปรดโอนเงินค่าอบรมโดยเร็วที่สุดหรืออย่างช้าภายใน 5 วัน หากโอนเงินล่าช้าจะให้ผู้ที่ชำระเงินเรียบร้อยก่อนได้สิทธิก่อน

วิธีการชำระเงินค่าอบรม

เมื่อได้รับอีเมลยืนยันให้ทราบว่าสามารถจองวันและเวลาอบรมได้ตามต้องการแล้ว จึงชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งจะแจ้งหมายเลขบัญชีให้ทราบในอีเมลเมื่อจองวันได้แล้ว

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ : sfkline หรืออีเมล Excel@ExcelExpertTraining.com
หรือแจ้งในกล่องรับข้อความที่ https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/
หรือส่ง sms มาที่โทร 097-140-5555 หรือสแกน QR code เพื่อโอนเงินพร้อมเพย์

การชำระเป็นเช็ค ขอให้เป็นเช็คบริษัทขีดคร่อมและขีดฆ่าผู้ถือ สั่งจ่ายให้แก่นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ (ไม่รับเช็คส่วนบุคคลหรือเช็คลงวันที่ล่วงหน้า)

หรือ

ชำระเป็นงินสด

หมายเหตุ

การชำระเป็นเช็คหรือเงินสด สามารถใช้สำหรับผู้เข้าอบรมที่เคยเรียนหลายครั้งมาก่อนเท่านั้น โดยขอให้อีเมลแจ้งตกลงกันก่อนล่วงหน้า