Download Certificate

ยินดีด้วยครับสำหรับความตั้งใจเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์กับผมจนครบทุกบทเรียน

เพื่อทำให้ใบเกียรติบัตรที่จะได้รับไปนั้นมีศักดิ์และสิทธิ์ที่ผ่านการตรวจสอบว่าเป็นผู้สมัครเรียนที่สมควรได้รับใบเกียรติบัตรอย่างแท้จริง โดยนอกจากชื่อและนามสกุลแล้วจะตรวจสอบระยะเวลาการเข้าเรียนด้วยว่าสมเหตุผลหรือไม่ ไม่ได้สมัครทิ้งไว้นานโดยไม่ได้เข้าเรียน หรือไม่ได้ใช้วิธีคลิกเรียนแต่ละบทเรียนเพื่อให้ครบทุกบทโดยไม่ได้ใช้เวลาในแต่ละบทอย่างที่ควร

การเรียนรู้วิธีการใช้ Excel ที่ดี “ควรใช้เวลาเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง” ไม่ใช้เวลาเร็วไปหรือช้าไป พอเรียนบทหนึ่งไปแล้วควรนำไปทดลองใช้แล้วย้อนกลับมาเรียนซ้ำเพื่อทบทวนหรือกลับมาลองทำตามทีละขั้น ไม่ควรสมัครเรียนไว้เพื่อหวังจะได้ใบเกียรติบัตรนำไปอวดคนอื่นโดยไม่มีพื้นฐานแต่ละขั้นอย่างแท้จริง

ขอมอบใบเกียรติบัตรนี้ให้กับลูกศิษย์ที่สมัครเรียนแบบจ่ายเงินเข้าเรียนกับหลักสูตรที่จ่ายเงินเท่านั้น และได้สมัครเรียนหลักสูตรเตรียมพร้อมเครื่อง เตรียมพร้อม Excel และหลักสูตรจับประเด็นการใช้สูตรติดไม้ติดมือ ซึ่งแนะนำให้ทุกคนเข้าเรียนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานก่อนหลักสูตรอื่นแบบจ่ายเงิน ซึ่งระบบของเว็บจะบันทึกประวัติการเข้าเรียนไว้เสมอ

ใบเกียรติบัตรนี้จะไม่มอบให้กับสมาชิกที่สมัครเรียนฟรีเพียงอย่างเดียว เช่น หลักสูตรที่ฟรีมาตลอด หรือเป็นหลักสูตรที่เคยเปิดให้เรียนฟรีตอนที่สมัครเรียนแล้วภายหลังเปลี่ยนไปเป็นหลักสูตรที่คิดเงิน

หลักการพิจารณาการมอบเกียรติบัตรโดยทั่วไป จะตรวจสอบจากระยะเวลาการเข้าเรียนตั้งแต่วันสมัครถึงวันที่เรียนเสร็จว่าใช้เวลาเรียนเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตรนั้นๆหรือไม่ ไม่ควรใช้เวลาน้อยเกินไปหรือนานเกินไป อีกทั้งเมื่อเรียนจบแล้วควรสามารถอธิบายประเด็นในหลักสูตรนั้นๆได้ด้วย ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมโดยไม่ต้องชี้แจงให้ทราบว่าทำไมจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับใบเกียรติบัตร ถ้าตั้งใจเรียนจริงๆ ไม่ต้องกังวลนะครับ ผมอยากจะมอบใบเกียรติบัตรให้กับลูกศิษย์ที่ตั้งใจเรียนทุกคนอยู่แล้ว

โปรดอีเมลส่งรายละเอียดต่อไปนี้มาที่ Excel@ExcelExpertTraining.com แล้วผมจะจัดทำใบเกียรติบัตร ซึ่งคุณสามารถ download ได้เอง

  1. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษที่ต้องการแสดงบนใบเกียรติบัตร (ขอให้มีข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้)
  2. ชื่อ Username และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
  3. ชื่อหลักสูตร
  4. วันที่เรียนจบครบทุกบทเรียนในหลักสูตรตามข้อ 3 (วันที่ใกล้เคียงโดยประมาณก็ได้)

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ

Excel Expert Training
097-140-5555