วิธี Download Certificate

August 28, 2021

ผมเตรียมใบเกียรติบัตรสำหรับลูกศิษย์ทุกคนที่ตั้งใจเรียนออนไลน์ครบทุกบทเรียน แล้วจะสามารถ download เป็นแฟ้ม pdf ของแต่ละหลักสูตร ไปพิมพ์อวดหัวหน้าหรือใช้สมัครงาน

บนกระดาษใบน้อยๆนี้ มีคำว่า Excel Expert Training ชื่อนี้สื่อถึงคุณภาพ จะช่วยให้ลูกศิษย์ทุกคนที่ได้รับใบ Certificate มีความได้เปรียบ มั่นใจในการสมัครงานมากกว่าคนอื่น สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

ข้อมูลบนหน้าใบ Certificate นี้ ระบบการเรียนออนไลน์บนเว็บ จะนำชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษที่คุณลงทะเบียนไว้มาแสดงพร้อมกับชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอให้ login ก่อนแล้วไปตรวจสอบข้อมูลชื่อนามสกุลของคุณได้ที่เมนูห้องเรียน > โปรไฟล์ของฉัน (จะเห็นเมนูเมื่อ login)

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรใด พอชมวิดีโอและอ่านเนื้อหาในแต่ละบทจนเข้าใจแล้ว ขอให้คลิกที่ ปุ่มเรียนแล้ว
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

เมื่อจบบทเรียนใด ให้คลิกที่ปุ่มเรียนแล้ว สีม่วง เพื่อไปเข้าเรียนบทต่อไป

เมื่อเรียนครบทุกบทเรียน ปุ่มสำหรับ download ใบเกียรติบัตรนี้จะปรากฏให้เห็นทันที

พอเรียนครบทั้งหมดแล้วจะแสดงหน้า Congrats ขึ้นมาให้เห็น โปรดคลิกที่ปุ่ม Print Certificate เพื่อ download แฟ้ม PDF
หลักสูตรที่เรียนครบแล้วจะแสดงปุ่ม Download Certificate ให้เห็นในหน้าแรกของหลักสูตร