100%

Expert Guide Overview

Expert Guide Overview

Download คู่มือติดไม้ติดมือ (ExpertGuide.pdf)


แจกแฟ้มอธิบายสูตร Excel กว่า 150 สูตร

เชิญคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อ Download : XLFDic2021.zip

แฟ้มนี้สร้างโดย Peter Noneley รวบรวมตัวอย่างแสดงวิธีใช้สูตร Excel กว่า 150 สูตรเอาไว้ ผมได้อีเมลไปขออนุญาตนำมาแจกให้คนไทยได้ใช้กัน (มีรุ่น 1.0, 3.0, และ 4.0 เพิ่งหาเจอ)

ที่มาของคำอธิบายและตัวอย่างสูตรในแฟ้มนี้

Peter Noneley พยายามสร้างแฟ้มเพื่ออธิบายว่าสูตร Excel แต่ละสูตรใช้งานอย่างไร แต่เขาไม่มีความรู้ทุกสูตร จึงได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ Excel ให้ช่วยกันทำตัวอย่างมาให้

แฟ้มนี้จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของคนทั้งโลกช่วยกันสร้างขึ้น เป็นแฟ้มที่มีค่ามาก สมควรเก็บไว้ศึกษา ผมได้อีเมลไปขออนุญาตนำมาแจกให้คนไทยได้ใช้กัน โดยได้รวบรวมแฟ้มรุ่นแรก รุ่นที่ 3 และ 4 ที่เพิ่งเจอไว้ใน zip แฟ้มนี้

แฟ้มนี้สร้างมานานแล้วและแม้ว่าลิงก์ต้นทางของเขาไม่มีแล้ว ขอให้ช่วยกันส่งแฟ้มนี้ต่อให้เรียนรู้กันด้วย

หมายเหตุ

นอกจากเนื้อหาที่อธิบายไว้ในแฟ้มนี้แล้ว ควรเรียนรู้วิธีการสร้างสารบัญเพื่อนำไปยังแต่ละชีทที่ใช้อธิบายแต่ละสูตรด้วยครับ แฟ้มนี้ใช้วิธีการที่น่าสนใจมาก

Peter Noneley กำหนดสิทธิ์ในการใช้และแจกแฟ้มนี้ว่า ห้ามทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแก้ไขใดๆ ห้ามนำไปขาย