Forum

กฎกติกาการใช้ฟอรัม

  1. ขอให้ใช้เพื่อถามตอบปัญหาที่สงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่สมัครเรียนไว้เท่านั้น และระบุชื่อบทเรียนหรือลิงก์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาด้วย
  2. หากต้องการถามเรื่องที่นอกเหนือจากที่เรียน ขอให้ไปถามที่ เฟสบุ้คกลุ่มคนรัก Excel หรือไลน์ Excel Expert Group
  3. ตั้งชื่อกระทู้ให้ตรงกับปัญหาที่ถาม อย่าตั้งชื่อแค่ว่าขอสอบถาม ขอเรียนถาม หรือเรียนถามผู้รู้ อะไรทำนองนี้
  4. เขียนอธิบายคำถามให้ละเอียดทั้งในตัวกระทู้และในแฟ้มแนบ อย่าเขียนแค่ในแฟ้มแนบหรือในกระทู้เพียงอย่างเดียว ถ้าจะให้ชัดเจนที่สุดควรเตรียมรูปภาพตารางที่เห็นหัวตาราง row/column เห็นช่อง formula bar แสดงสูตรในเซลล์ และแนบแฟ้มมาด้วย
  5. ขอให้ทำแฟ้มตัวอย่างที่ถามมาพร้อมคำตอบที่ต้องการ ตัดเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้ง และอย่าใช้ข้อมูลลับของบริษัท
  6. ห้ามใช้คำว่า อ่ะ คับ คำผวน ขอให้คิดว่ากำลังเขียนถึงคุณครูหรืออาจารย์
  7. ตั้งชื่อแฟ้มที่แนบมาเป็นภาษาอังกฤษให้สื่อถึงปัญหา
  8. อย่าระบุชื่อให้คนใดเป็นผู้ตอบ ขอเชิญสมาชิกทุกคนช่วยกันตอบคำถามเท่าที่ตัวเองพอจะช่วยกันได้
  9. งดให้ความร่วมมือหรือช่วยกระทู้ที่ละเมิดกฏของฟอรัม
  10. หากรอแล้วยังไม่ได้รับคำตอบ อย่าตั้งคำถามใหม่ สาเหตุที่ไม่มีใครตอบ อาจเป็นเพราะให้รายละเอียดคำถามไม่เพียงพอหรือยังไม่มีใครว่าง
Notifications
Clear all

Online Excel Expert Training Forum

Main Category
Last Post Info

Online Excel Expert Training Forum

ฟอรัมของชุมชนคนเรียนออนไลน์

Topics: 4  |  Posts: 9

Macro online


ทดลองใช้ฟอรัม

เชิญทดลองใช้ฟอรัมนี้ให้คุ้นมือ ลองอะไรก็ได้ตามสบาย

Topics: 4  |  Posts: 9

สอบถามเรื่องการเรียน...


Share: