เลข 0 เจ้าปัญหา

ทุกคนต้องเจอปัญหาเมื่อลิงก์เซลล์ว่างๆมาใช้ต่อแล้วแสดงเป็นเลข 0 กันทั้งนั้นใช่ไหม จะทำให้เห็นเป็นช่องว่างด้วยวิธีไหนดี หรือจะเปลี่ยนให้เป็นค่าอื่นแทน

ส่วนใหญ่มักแนะนำให้ทำให้เปลี่ยนเป็นช่องว่างแทน โดยใช้สูตร =IF(Cell=0, “”, Cell) แต่ทราบไหมว่าเครื่องหมาย “” นั้นแหละทำให้ไม่สามารถนำค่าไปใช้บวกลบคูณหารต่อได้

ถ้าคิดจะแก้โดยใช้สูตร IF ให้ยึดหลักสำคัญว่า ค่าที่ถูกแก้ไขด้วย IF ต้องยังคงมีสถานะตามเดิม เช่น เดิมเซลล์ต้นทางเป็นเลข พอลิงก์ค่าต่อไปใช้ก็ต้องยังคงมีสถานะเป็นเลขต่อไปเสมอ ถ้าเดิมเป็น Text ก็ควรทำให้มีสถานะเป็น Text เช่นเดิมตลอดไป

สูตร =IF(Cell=0, “”, Cell) จึงเหมาะกับการแก้ไขกรณีที่เซลล์ต้นทางเดิมเป็นตัวอักษรหรือเป็น Text เพราะเครื่องหมาย “” ที่ทำให้เห็นเป็นช่องว่างนั้น มีสถานะเป็น Text (เครื่องหมาย “” เรียกว่า Null Text หรือ Text ที่ไม่มีตัวตน)

หากเซลล์เดิมหรือสูตรที่ใช้คำนวณเดิมคืนค่าเป็นตัวเลข เมื่อต้องการให้เลข 0 หรือค่าที่คำนวณแล้ว error แสดงเป็นช่องว่าง ควรแก้ด้วยสูตร

=IF(ISERROR(Cell), 0, Cell) หรือ =IFError(Cell, 0)

จากนั้นใช้ Format Number แบบ Custom กำหนดเป็น 0;-0; ก็จะแสดงค่าบวกค่าลบให้เห็นเท่านั้น พอเป็นเลข 0 ก็จะมองไม่เห็น

นอกจากการใช้สูตรแก้ไขเลข 0 หรือ error แล้วยังสามารถใช้ Conditional Formatting เปลี่ยนสีฟอนต์ให้กลืนกับสีพื้นหลัง ทำให้มองไม่เห็นค่าได้ตามเงื่อนไข ซึ่งวิธีนี้ยืดหยุ่นกว่าการใช้ Format

การซ่อนเลข 0 นี้ ควรใช้กับกรณีที่เลข 0 ไม่จำเป็นเท่านั้น ไม่ควรใช้แบบพร่ำเพรื่อ เพราะเลข 0 ย่อมมีความหมายว่า มีค่าเท่ากับ 0 แต่ช่องว่างมีความหมายว่า ยังไม่เคยมีค่าใดมาก่อน

เมื่อใดที่ต้องการย้ำให้เห็นว่า หมดแล้ว ครบแล้ว ต้องรีบซื้อใหม่มาชดเชยแล้ว ต้องแสดงด้วยเลข 0

 

ดูวิธีการใช้ Format ได้จาก
https://support.microsoft.com/en-us/office/number-format-codes-5026bbd6-04bc-48cd-bf33-80f18b4eae68?WT.mc_id=M365-MVP-4000499

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234