หัวตาราง แบบซ้ายไปได้อีกไกล แบบขวาจบแค่นั้น

HeaderAltEnter

หัวตารางที่จะนำไปใช้กับคำสั่งบนเมนูได้ ไม่ว่าจะใช้ Filter, Sort, Pivot Table ต้องยึดหลักว่า "หัวตารางต้องมีเพียง 1 row เท่านั้น"

หากต้องการทำให้หัวตารางแสดงข้อความเป็นหลายบรรทัด ให้กดปุ่ม ALT+Enter เพื่อแสดงข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน เช่นในภาพซ้ายเซลล์ D2

ห้าม Merge
ห้าม Insert เพิ่มเพื่อทำให้หัวตารางมีหลาย row

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234