กรณีต้องการควบคุมตำแหน่งของเซลล์ที่จะเปิดให้พิมพ์ค่า

จากรูปต่อไปนี้ หากต้องการควบคุมให้เปิดบันทึกค่าได้ตามตำแหน่งตัวชี้บนหัวตารางที่เป็น Y และตามตำแหน่งข้างตารางที่เป็น B และให้เปลี่ยนสีบอกตำแหน่งอีกด้วย จะพบว่าเซลล์ D4 เปลี่ยนสีและเป็นเซลล์เดียวเท่านั้นที่จะเปิดให้พิมพ์ค่าใหม่ลงไปได้

image177

 

  1. คลิกเลือกพื้นที่เซลล์ C3:E4 ซึ่งเป็นพื้นที่ในตาราง
  2. จากนั้นใช้คำสั่ง Conditional Formatting ในทำนองเดียวกับตัวอย่างข้างต้น ต่างกันเพียงใช้สูตร =C$2&$B3=$C$6&$C$7
  3. ตามด้วยคำสั่ง Data Validation โดยใช้ Allow แบบ Custom โดยกำหนดให้ใช้สูตร =C$2&$B3=$C$6&$C$7 ซึ่งเป็นสูตรเดียวกันกันที่ใช้กับ Conditional Formatting นั่นเอง

image179

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234