VLookup หาค่าได้ แต่ได้ค่าผิด เพราะอะไรบ้าง (หาค่าได้ น่ากลัวกว่า หาค่าไม่ได้)

=VLookup( ค่าที่ใช้หา, ตารางที่เก็บข้อมูล, เลขที่ column ของคำตอบ, ตัวเลือกว่าเรียงหรือไม่)

เงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะทำให้ใช้สูตร VLookup ค้นหาข้อมูลได้ถูกต้อง คือ

  1. ค่าที่ใช้หาอยู่ใน column ซ้ายสุด
  2. ต้องมั่นใจว่าค่าที่ใช้หานั้นมีเพียงค่าเดียว ไม่มีค่าซ้ำ
  3. กำหนดเลขที่ column ของคำตอบ
  4. ถ้าใช้หาแบบ Approximate Match (Approaching Match) ต้องหาจากข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมาก

ข้อแรกนั้นไม่ค่อยพลาดกัน เพราะเวลาเลือกพื้นที่ตารางที่เก็บข้อมูลมาใช้กับสูตรนี้ก็จะใช้ column ซ้ายสุดอยู่แล้ว ส่วนข้อ 3 เลขที่ column นั้นผมอธิบายไปเยอะแล้วว่าใช้สูตร Match หาให้ก็ได้

ข้อ 2 ถ้ามีค่าซ้ำ สูตร VLookup จะหาค่าแรกมาให้เท่านั้น
ข้อ 4 ถ้าเรียงบ้างไม่เรียงบ้างแค่บางส่วน VLookup จะหาถูกบ้างผิดบ้าง

จะมั่นใจได้ยังไงครับว่า ไม่มีค่าซ้ำ และตารางเรียงค่าจากน้อยไปมาก

Download แฟ้มตัวอย่างการตรวจสอบได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1DFGMTzx01G5Z84ec7fi51KRPiNC_8jym/view?usp=sharing


สูตรตรวจสอบว่ามีรายการซ้ำหรือไม่

นับจำนวนรายการที่ไม่ซ้ำ =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(B3:B12,B3:B12))
นับจำนวนรายการทั้งหมด =COUNTA(B3:B12)
ถ้าเท่ากัน แสดงว่าไม่มีรายการซ้ำ

NoDup


สูตรใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากหรือไม่

=AND(B3:B11<B4:B12)

OrderedList


ไม่ใช่ว่าคิดจะใช้ VLookup ก็ใช้กันไปเลย ก่อนที่จะใช้ VLookup ต้องตรวจสอบฐานข้อมูลเสมอว่าเป็นไปตามที่ควรหรือไม่

การตรวจว่ามีค่าซ้ำหรือไม่ ให้ใช้สูตร CountA เพื่อนับจำนวนรายการว่าเท่ากับจำนวน Unique ไหม จะได้ทราบตั้งแต่แรกว่าผิดที่ตารางฐานข้อมูลแล้ว (ไม่ใช่มาทราบตอนใช้สูตรค้นหาค่า)

สูตรนับจำนวน Unique
=SumProduct(1/CountIF(DataRange,DataRange))

การเรียงค่าจากน้อยไปมาก ควบคุมได้ด้วย Data Validation หรือใช้ Conditional Format เปลี่ยนสีเตือนรายการที่ไม่เรียง

ดูคลิปวิธีป้องกันที่ต้นเหตุครับ ก่อนจะใช้ VLookup
https://xlsiam.com/course/excel-expert-data-management/

BeforeVlookup

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234