สูตร And Or มีไว้ช่วย IF ให้เหลือแค่ชั้นเดียว

🧐 เลิกสร้างสูตร IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ... เปลี่ยนมาใช้ IF เดียวก็พอ

IF And Or

ถ้ามีหลายเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบว่าผ่านหรือยัง ถ้าผ่านทั้งหมดแล้วจึงหาค่า 1+2 มาให้ แต่ถ้าผิดเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งให้ตอบ 0 แทน

=IF( เงื่อนไขที่ 1, IF( เงื่อนไขที่ 2, IF( เงื่อนไขที่ 3, IF( เงื่อนไขที่ 4, IF( เงื่อนไขที่ 5, 1+2, 0 ), 0), 0), 0), 0)

🤔 เมื่อใดก็ตามที่เห็นสูตร IF ซ้อน IF ให้วิเคราะห์สูตรว่า ผลจากการตรวจสอบเงื่อนไขของ IF แต่ละตัวนั้นต้องการค่าเป็นอะไร เช่น จากสูตรนี้แม้มีการใช้ IF ซ้อนกัน 5 IF โดยแต่ละ IF มีเงื่อนไขต่างกัน แต่ต้องการคำตอบเดียวกันคือ 1+2 และทุกเงื่อนไขต้องการเลข 0 เหมือนกันด้วยเมื่อไม่ตรงตามเงื่อนไข

👉 เมื่อนั้นให้เลิกใช้ IF ซ้อน IF แล้วใช้สูตร And มาช่วย จะทำให้ IF เหลือแค่ตัวเดียว แบบนี้

=IF( And( เงื่อนไขที่ 1, เงื่อนไขที่ 2, เงื่อนไขที่ 3, เงื่อนไขที่ 4, เงื่อนไขที่ 5), 1+2, 0 )

สูตร And จะช่วยตรวจสอบเงื่อนไข 1 - 5 ว่าถูกต้องพร้อมกันทั้ง 5 เงื่อนไขไหม ถ้าใช่ก็จะหาคำตอบ 1+2 มาให้ แต่ถ้าผิดเงื่อนไขนิดเดียวก็จะได้ 0

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234