อบรม Excel แบบส่วนตัว (Private Training) 1 - 6 คน

การอบรมแบบส่วนตัวเป็นการอบรมสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 6 คน ทุกคนสามารถติดตามทำตัวอย่างได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง

เหมาะสำหรับเตรียมความรู้ Excel ให้พร้อมต่องานที่รับผิดชอบด้านใดด้านหนึ่งได้ทันที ช่วยแก้ปัญหาหรือหาทางออกที่ดีกว่า หรือเพื่อเตรียมตัวเข้าทำงาน สมัครงาน ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก 

ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมหลักสูตรใดก็ได้ที่ระบุไว้ในเว็บนี้ โดยสามารถเลือกหัวข้อเนื้อหาที่สนใจจากหลายหลักสูตรมาอบรม หรือจะให้อาจารย์สมเกียรติช่วยเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้ก็ได้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

 

XLStudents2019a 

ประโยชน์ของการอบรม Excel แบบส่วนตัว 

 1. เนื่องจากรับจำนวนผู้เข้าอบรมแบบกลุ่มเล็กๆซึ่งทุกคนมาจากที่ทำงานเดียวกัน สามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าและใช้เวลาอบรมน้อยกว่าการอบรมกลุ่มใหญ่ จึงเป็นวิธีอบรมที่มีคุณภาพดีที่สุด ทำให้ได้รับประโยชน์จากการอบรมแบบนี้อย่างเต็มที่
 2. คุ้มเวลาและคุ้มค่าที่สุด ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น แม้ต้องจ่ายมากกว่าบ้าง
 3. ได้เรียนรู้เนื้อหาตามที่สนใจและตรงกับปัญหาที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มลดเวลาที่ใช้อบรมแต่ละหัวข้อได้เอง
 4. สามารถเลื่อนวันอบรมที่จองไว้เป็นวันอื่นที่สะดวก เพียงขอให้เป็นวันที่ยังอยู่ในช่วงระยะของวันอบรมทั้งหมดที่จองไว้
 5. มีความเป็นส่วนตัวและใกล้ชิด สามารถปรึกษาเรื่องลับหรือยกปัญหามาหาทางออกร่วมกัน
 6. เชิญอัดเสียงหรืออัดวิดีโอการอบรมไว้ทบทวนได้ตามสบาย
 7. เพื่อนร่วมงานที่มาอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel ในแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยทำให้ใช้ Excel ทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง (ประโยชน์ข้อนี้สำคัญมาก)
 8. สามารถนำความรู้ที่เรียนไปทดลองทำเองแล้วเก็บข้อสงสัยมาถามในการอบรมครั้งถัดไป
 9. ไม่ต้องเสียเวลาทำงานทั้งวันหรือหลายวันติดต่อกัน สามารถนัดหมายมาอบรมได้ในวันและเวลาที่สะดวก

รายละเอียด

 • รับจำนวนผู้เข้าอบรม 1 - 6 คนแบบส่วนตัว (private) ซึ่งทุกคนมาจากที่ทำงานเดียวกัน 
 • สามารถมีผู้ติดตามอีก 1 คน (ผู้ติดตาม หมายถึง ผู้ที่ร่วมเข้าฟัง ซักถามปัญหา แต่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกปฏิบัติ)
 • อบรมที่ห้องฝึกอบรม Excel ซอยรามคำแหง 35 (ดู Google แผนที่ย่านรามคำแหง)
 • รับจัดอบรมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ
 • อบรมช่วงเช้า ครั้งละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 น ถึง 12.00 น 
 • ถ้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วต้องการอบรมเต็มวันคือวันละ 6 ชั่วโมง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้าง
 • ขอให้จองอบรมแต่ละครั้งให้เว้น 2 - 3 วันหรือสัปดาห์ละครั้ง เพื่อจะได้มีวันพัก นำความรู้ที่เรียนไปได้ทดลองใช้ก่อน และมีโอกาสได้กลับมาซักถามกัน
 • ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาเอง ติดตั้ง Excel 2007/2010/2013/2016/365 ขึ้นไปโดยใช้เมนูภาษาอังกฤษ
 • ขอให้ download และพิมพ์แฟ้ม pdf คู่มือติดไม้ติดมือ (20 หน้า) ติดตัวมาใช้อบรม ส่วนแฟ้มคู่มือหลักสูตรอบรมจะแจกให้ในวันอบรม

 

2019XLRoomOK2

จากจอภาพด้านหน้า ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจน

xlroom06a

MapRoad2020 ExcelExpertTraining

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234