หลักสูตรวิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานหายอดคงเหลือและจัดทำ Invoice

ผมกำลังสร้างหลักสูตรใหม่ อยากได้เนื้อหาอะไรบ้าง แจ้งมาได้ครับ
+++ หลักสูตรวิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานหายอดคงเหลือและจัดทำ Invoice +++

สอนแบบย้อนกลับครับ ตั้งเป้าขึ้นมาก่อน เริ่มจากปัญหาไปสู่วิธีการแก้ปัญหา

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าคงเหลือ เงินฝากคงเหลือ ยอดบัญชีคงเหลือ ใช้หลักการเดียวกันทั้งนั้น

ผมจะใช้ตัวอย่าง Product Summary เป็นต้นแบบให้ทำตาม สอนตั้งแต่การออกแบบตารางข้อมูล การใช้คำสั่งบนเมนู และสูตรคำนวณเพื่อสร้างรายงาน โดยใช้ได้กับ Excel ทุกรุ่น มุ่งหายอดคงเหลือเป็นหลัก จากนั้นจะได้ชมตัวอย่างของจริงเพื่อมาเป็นต้นแบบสำหรับเรียนรู้การสร้าง Invoice กัน

วางแผนไว้เสร็จกลางปีครับ

Download ตัวอย่าง Product Summary ในวิดีโอนี้ได้จาก

https://drive.google.com/file/d/1OZPIPzMd4d-o05O8HxoPJuXrWcHj2cOh/view?usp=sharing

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234