ชมวิธีสร้าง Invoice จากตัวอย่าง Northwind Traders ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของจริง

 

14 Northwind Concept

เริ่มต้นจากออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูลแต่ละเรื่องออกเป็นแต่ละชีท เมื่อต้องการค้นหารายละเอียดของ Order ID ใดให้ใช้สูตร Match เพื่อหาตำแหน่งรายการของ Order ID นั้นแล้วใช้สูตร Index หารายละเอียดแต่ละเรื่องซึ่งตั้งชื่อ Range Name ให้กับแต่ละ column เอาไว้

14 Northwind Functions

B2 เป็นเซลล์รับเลขที่ Order ID

B4 =MATCH(B2,Order_ID,0) ได้เลขที่รายการ 3

B5 =INDEX(Customer, B4) หาชื่อลูกค้าจากเลข 3

B6 =INDEX(Ship_Via, B4) หาวิธีการส่งสินค้าจากเลข 3

และจากชื่อลูกค้าที่หาได้ ใช้หาเลขที่รายการของชื่อลูกค้า โดยใช้สูตร B8 =MATCH(B5,Company_Name,0) ได้เลขลำดับที่ 34

B9 =INDEX(Address,B8) หาที่อยู่ของลูกค้าจากเลข 34

ส่วนข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการแสดงใน Invoice ให้ใช้สูตร Array Multiple Match

=SMALL(IF(OrderID=B2,ROW(INDIRECT(“1:1000”))),G4:G8)

สูตรนี้สามารถใช้กับ Excel ได้ทุก version ยืดหยุ่นกว่าใช้สูตร Filter ซึ่งใช้ได้เฉพาะ Excel 365 เท่านั้น

แกะสูตร

OrderID=B2 เป็นเงื่อนไขเทียบหาว่ารหัสอยู่ตำแหน่งไหน

ROW(INDIRECT(“1:1000”)) สร้างเลขลำดับตั้งแต่ 1 ถึง 1000

IF(OrderID=B2,ROW(INDIRECT(“1:1000”))) ทำหน้าที่เปลี่ยนตำแหน่งที่หาได้เป็นเลขที่ลำดับ

SMALL(เลขตำแหน่งรายการ,G4:G8) จัดเรียงเลขที่รายการจากน้อยไปมากจากเลขลำดับใน G4:G8

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234