ส่วนผสมสำคัญระหว่าง Data Validation กับ Range Name

ใครทำ "ไม่ได้" บ้าง ยกมือขึ้น
ใครไม่เคยใช้ ไม่อยากใช้ ไม่คิดจะใช้ Range Name บ้าง

ValidationListShow

วิธีทำให้ในเซลล์ H4 มีปุ่มลูกศร พอคลิกลงไปจะแสดงรายชื่อสินค้าที่มีอยู่ A B C D มาให้เลือก ช่วยทำให้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเอง ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหม แค่สั่ง Data > Validation > Allow แบบ List แล้วกำหนดพื้นที่ตารางที่เก็บชื่อ A B C D ลิงก์เข้ามาใช้ในช่อง Source

แต่ทราบหรือไม่ว่าในช่อง Source นั้น ถ้าใช้ตำแหน่งอ้างอิงโดยตรง =$T$5:$T$8 ลงไปจะลิงก์ชื่อสินค้าไปใช้ได้แค่ในชีทเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถนำ Validation ไปใช้ที่ชีทอื่นหรือแฟ้มอื่น

คุณจะทำงานได้สะดวกขึ้นอย่างมากหากสามารถคลิกเลือกชื่อสินค้าได้ในชีทอื่นหรือแฟ้มอื่น ไม่ต้องพิมพ์เองให้เสียเวลา

ถ้าอยากจะทำให้ Data Validation แบบ List ทำงานข้ามชีท แทนที่จะใช้ตำแหน่งอ้างอิงโดยตรง ให้ใช้ Range Name ลิงก์เข้าไปแทน เช่นในภาพนี้กำหนดให้ Source =ProductUnique

ValidationListName

ถ้าอยากจะทำให้ Data Validation แบบ List ทำงานข้ามแฟ้ม ให้ copy เซลล์ที่ทำเสร็จแล้วจากแฟ้มต้นทางไปวางที่แฟ้มอื่น จะพบว่า สามารถคลิกแสดงชื่อสินค้า A B C D ในแฟ้มอื่นได้ด้วย

จะพบว่าในแฟ้มปลายทางนั้น Excel จะสร้างชื่อ ProductUnique ให้ทันทีโดยอ้างอิงข้ามแฟ้มมาที่เซลล์ในแฟ้มต้นทาง

อย่างไรก็ตาม List ที่แสดงขึ้นมาให้คลิกนี้จะทำงานได้ต่อเมื่อแฟ้มต้นทางเปิดขึ้นมาด้วย

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1MOwIvg51BjWmeddiF1asHos1Ztr2lfF8/view?usp=sharing

 

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234