ระบบควบคุม Multiple Login / Shared User

สิทธิการเข้าเรียนเป็นของผู้สมัครแต่ละคนเท่านั้น
เมื่อเลิกเข้าห้องเรียนแล้ว โปรด Log Out เสมอ
เพื่อป้องกันมิให้มีการแชร์สิทธิ์หรือ Log in ซ้ำในขณะเดียวกัน

ผมจะเริ่มใช้ระบบควบคุมนี้ครับ

Users sessions management

See who is logged in to your website in real time and their latest changes. With this module you can also limit the number of concurrent sessions and remotely terminate logged in sessions.

AdMultipleLogin

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234