วิดีโอแนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์ คิดจะใช้ Power BI … หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลก่อนดีกว่า

พร้อมแล้วหรือยังที่จะใช้ Power BI

แทนที่จะเรียนหลักสูตรขั้น Intermediate หรือขั้น Advance ซึ่งมีหลายเรื่องที่เรียนไปกลับไม่ได้ใช้ เรื่องที่ควรรีบใช้ กลับไม่ได้เรียน ขอแนะนำหลักสูตรเรียนออนไลน์ คิดจะใช้ Power BI … หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลก่อนดีกว่า

เมื่อถึงเวลาจะนำข้อมูลจากโปรแกรมอื่นมาใช้ต่อใน Excel หรือนำข้อมูลจาก Excel ไปใช้ต่อกับ Power BI หรือ Access จะสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ทันที

เมื่อข้อมูล Big Data เปลี่ยนมาเป็น Small Data ได้เรียบร้อยแล้ว จะได้ใช้ Excel จัดการกับข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่

Excel ไม่ได้มีแค่ Pivot Table หรือสูตร VLookup นะครับ

เหมาะกับทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขาย และมีเนื้อหาที่ใช้กับ Excel ได้ทุก version

หลักสูตรนี้เดิมมีชื่อว่า หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนในห้องอบรม 2 - 3 วัน ค่าเรียนเกือบหมื่น ตอนนี้มาเรียนแบบออนไลน์ ราคาเริ่มต้นเหลือเพียง 350 บาทเท่านั้น

Download เนื้อหาได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/online/download/ManagingData.pdf

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่
https://www.excelexperttraining.com/online/courses-price/

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234